XIV Svetski psihijatrijski kongres, 20.09 - 25.09.2008 Prag, Češka

Od 20. do 25. oktobra 2008. godine u Pragu je održan 14. Svetski kongres psihijatara. Na kongresu je prisustvovalo preko 6000 psihijatara iz celog sveta. Srpska psihijatrijska škola bila je zastupljena sa preko 60 lekara psihijatrijske i neuropsihijatrijske struke koji su se uspešno predstavili poster prezentacijama, ali i usmenim saopštenjima prikazujući duboku privrženost savremenim psihijatrijskim trendovima.

Ovoga puta u centru naučnih istraživanja našla se najzastupljenija bolest savremenog čoveka - DEPRESIJA. Osim prikaza različitih fenomenoloških manifestacija depresivnih sindroma, koji sve češće imaju obeležja psihosomatizovanosti i hroničnih depresivnih manifestacija sve prisutnije je traganje za organskom pozadinom bolesti. U tom smislu, pažnja naučne javnosti posebno je fokusirana na hipokampus i promene njegove zapremine koja korelira sa psihičkim distorzijama. Takođe se traga i za najadekvatnijim terapijskim pristupom i u tom smislu prikazane su brojne pre i postmarketinske farmakološke studije koje su jedinstvene u zaključku da selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI) imaju suveren primat u zbrinjavanju depresivnog poremećaja. Takođe je potencirana i psihoterapijska strategija koja je efikasna u kombinaciji sa ovom terapijom.

Retoričko pitanje, jedan ili više antidepresiva istovremeno i ovoga puta je otvorilo debate sa oprečnim mišljenjima, ali je utisak da je monoterapijski pristup ono što većina zagovara. Razmatran je i terapijski efekat psihostabilizatora kako u pogledu stabilizacije afekta tako i u prevenciji novih depresivnih epizoda. Takođe je pokrenuto i pitanje pokušaja uspostavljanja paralele između DSM-IV I MKB-X klasifikacija bolesti. Dosta sesija je posvećeno psihotičnim poremecajima i poremećajima ličnosti koje se pored psihofarmakološkog pristupa sve češće tretiraju i psihoterapijskim metodama i socioterapijskom podrškom. Posebno su bile interesantne socioterapijske teme kao i prikazi psihopatoloških problema nakon kriznih, posebno ratnih dešavanja u pojedinim delovima sveta.

Mladi psihijatri imali su priliku da prisustvuju brojnim workshopovima počev od onih u kojima su se edukovali za pisanje naučnoistrazivackih radova, pa do onih koji su trebali da ojačaju njihov kapacitet za timski rad, asertivnost, ali i usvajanje nekih terapijskih veština. U sferi dečije neuropsihijatrije posebna pažnja je posvećena anoreksiji, ali i temama poput psihičkih posledica seksualno zlostavljane dece. Tradicionalno su dodeljene novčane nagrade JEAN DELAY PRIZE. Prof Hans-Jurgen Moller, šef psihijatrijske klinike Univerziteta Ludwig-Maximilians iz Minhena je ovogodišnji laureat glavne nagrade.

Ovaj kongres je održan u duhu humanističnijeg pristupa psihijatrijskim bolesnicima i sa velikom potrebom da naši pacijenti budu prihvaćeni od strane društva i postanu njihovi aktivni članovi. Sledeći Svetski kongres psihijatara biće održan 2011. godine u Argentini.Dr Tatjana Jovanović, načelnica psihijatrijskog odeljenja OB Leskovac

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Vasilije 07.09.2009

    Gospođa Tatjana je veoma ugledna i obrazovana osoba sa puno psihijatrijskog iskustva. Verujemo u nju i njene sposobnosti kao načelnice psihijatrije.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde