GP konferencija na Kopaoniku – mini simpozijum o rezultatima gastro studije

XXIX Konferencija lekara opšte medicine Srbije sa medjunarodnim učešćem je, tradicionalno, i ove godine održana na Koponiku u periodu od 26.-30. septembra. Stručni sastanak je, kao i do sada, okupio veliki broj lekara opšte medicine, a ove godine je postavljen i rekord sa oko 2.000 učesnika.

Kompanija Actavis je pomogla učešće 50 lekara opšte medicine sa teritorije cele Republike Srbije i imala izložbeni prostor na kome je predstavljen portfolio Actavisa sa fokusom na rezultatima gastro studije, kao i na novim preparatima iz KVS i CNS portfolia.

U stručnom delu kompanija Actavis je organizovala tri simpozijuma, a jedan od njih, pod nazivom ,,Efikasna i bezbedna terapija dispepsije,, održan je u subotu, 27. septembra i bio je posvećen rezultatima multicentrične kliničke studije koja je ispitivala efikasnost i bezbednost primene domaćih lekova (Ranisana i Omeprola)u lečenju pacijenata obolelih od dispepsije.

Inače, dispepsija predstavlja opšti naziv za bol ili nelagodu u predelu želuca, koji su epizodičnog ili stalnog karaktera i koji su, često, praćeni nadimanjem, ranom sitošću, gorušicom, mučninom i povraćanjem.

[video#2627#]

Ovo je prva domaća, randomizovana, multicentrična klinička studija organizovana i sprovedena uz saglasnost Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) i uz poštovanje najsavremenijih, kako domaćih, tako i evropskih standarda kada je u pitanju izvodjenje ovakvih studija.

Studija je sprovedena na teritoriji cele Repiblike Srbije, bilo je obuhvaćeno 16 gradova (od Subotice na severu, do Vranja na jugu), sa 100-tinak uključenih lekara (gastroenterologa i lekara opšte medicine), a obradjeno je 566 pacijenata oba pola, što je, do sada, najveći broj pacijenata kod nas, uključenih u ovakvu vrstu studije.

Napred pomenutom mini simpozijumu je prisustvovalo oko 900 lekara opšte medicine, i prema njihovim komentarima, ovo je ovo bila odlična prilika da čuju eminentne stručnjake iz ove oblasti (prof. dr Miodrag Krstić – direktor Klinike za gastroenterologiju KC Srbije i prof. dr Aleksandar Nagorni – direktor Klinike za gastrenterologiju KC Niš) i da se podsete na vrste i moguće uzroke dispepsije, kao i da se upoznaju sa najnovijim smernicama i preporukama za lečenje dispepsije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što će im biti od veliki koristi u njihovom svakodnevnom radu sa pacijentima obolelim od ove bolesti.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde