Rezultati prve domaće, multicentrične kliničke studija o lečenju dispepsije – sastanci sa lekarima opšte medicine u Vranju, Somboru, Kruševcu i na Kopaoniku

U sklopu niza predavanja širom Srbije posvećenih dispepsiji i rezultatima prve domaće, randomizovane, multicentrične kliničke studije, čiji je cilj bio da se ispita efikasnost i bezbednost primene Ranisana i Omeprola u terapiji pacijenata obolelih od dispepsije, kompanija Zdravlje Actavis je u septembru, u saradnji sa Sekcijom opšte medicine i lokalnim podružnicama Srpskog lekarskog društva, organizovala 4 sastanka (Vranje, Sombor, Kruševac i konfernecija lekara opšte medicine na Kopaoniku) sa temom: ’’Efikasna i bezbedna terapija dispepsije’’.

Inače, dispepsija predstavlja opšti naziv za bol ili nelagodu u predelu želuca, koji su epizodičnog ili stalnog karaktera i koji su, često, praćeni nadimanjem, ranom sitošću, gorušicom, mučninom i povraćanjem.
Ovo je prva domaća, randomizovana, multicentrična klinička studija organizovana i sprovedena uz saglasnost Agencije za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) i uz poštovanje najsavremenijih, kako domaćih, tako i evropskih standarda kada je u pitanju izvodjenje ovakvih studija.

Studija je sprovedena na teritoriji cele Repiblike Srbije, bilo je obuhvaćeno 16 gradova (od Subotice na severu, do Vranja na jugu), sa 100-tinak uključenih lekara (gastroenterologa i lekara opšte medicine), a obradjeno je 566 pacijenata oba pola, što je, do sada, najveći broj pacijenata kod nas, uključenih u ovakvu vrstu studije.

Napred pomenuti sastanci su okupili oko 1.400 lekara opšte medicine, i prema njihovim komentarima, ovo je ovo bila odlična prilika da čuju eminentne stručnjake iz ove oblasti (prof. dr Miodrag Krstić – KC Srbije, prof. dr Aleksandar Nagorni – KC Niš i doc. dr Dragomir Damjanov – KC Vojvodina) i da se podsete na vrste i moguće uzroke dispepsije, kao i da se upoznaju sa najnovijim smernicama i preporukama za lečenje dispepsije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što će im biti od veliki koristi u njihovom svakodnevnom radu sa pacijentima obolelim od ove bolesti.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde