Dodela prvih licenci farmaceutima članovima Farmaceutske komore Srbije - Ogranak Niš

Predmet : Obaveštenje medijima - Dodela prvih licenci farmaceutima članovima Farmaceutske komore Srbije -Ogranak Niš
Datum:    29. 11. 2008.god.
Vreme  :  13:00 - 14:20h
Mesto:   Sala Narodnog pozorišta Niš

Obaveštavamo Vas o održavanju svečanosti povodom dodele prvih licenci farmaceutima članovima Farmaceutske komore Srbije - ogranak Niš.

Protokol ceremonije

12:30 - 13:00h Registracija učesnika
13.00-14:20h  Svečani deo ceremonije                                    

Učesnicima će se obratiti direktor Farmaceutske komore Srbije, predstavnik  Farmaceutskog društva Srbije, Dekan Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i predsednik Farmaceutske komore - ogranak  Niš.

U programu učestvuje Ženski hor studentskog kulturnog centra u Nišu.

Gosti skupa

Direktor Farmaceutske komore Srbije, predstavnik Farmaceutskog društva Srbije, Dekan Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, prodekan za farmaceutsku nastavu Medicinskog fakulteta u Nišu, predstavnici lokalne samouprave, predstavnici svih Komora zdravstvenih radnika, predstavnici Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, proizvođači  lekova, veletrgovine lekovima i predstavnici apotekarskih ustanova.

Više od dve hiljade farmaceuta će, prvi put u novijoj istoriji dobiti licence na svečanim ceremonijama koje će se u narednih nekoliko nedelja organizovati širom Srbije. Pravo na licencu ostvarilo je 354 diplomiranih  farmaceuta koji rade u zdravstvenoj  delatnosti na prostoru ogranka Niš, kojima će danas u gradovima Niš, Kruševac, Zaječar i Vranje biti uručene prve licence. U Nišu će biće uručeno  158 licenci farmaceutima koji su ostvarili pravo na licencu. Farmaceuti će polagati Zakletvu za farmaceute članove Farmaceutske komore Srbije. Licenca  je uvedena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti  i definisana  kao dozvola za samostalni rad -  koju moraju posedovati zdravstveni radnici za obavljanje poslova u zdravstvenim ustanovama. Licenca garantuje kvalitetan i efikasan rad u skladu sa najnovijim znanjima i standardima uz poštovanje svih etičkih principa. Pravo na dobijanje licence od strane Farmaceutske komore Srbije imaju svi farmaceuti koji imaju odgovarajuće obrazovanje propisano zakonom, položen stručni ispit, rešenje izdato od nadležne komore da su upisani u njen imenik, da pravosnažnom sudskom odlukom nisu osuđivani za krivično delo protiv zdravlja ljudi i da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi. Licenca se izdaje na period od sedam godina a farmaceut u postupku obnavljanja mora Komori da dostavi dokaz da je stekao potreban broj bodova u postupku kontinuirane edukacije.Predsednik Farmaceutske komore - ogranak Niš

              Kaja Đorđević

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde