Generički lekovi za kvalitetno lečenje


Zahvaljujući generičkim lekovima, kvalitetno lečenje je dostupno svima. Građani Srbije se zahvaljujući domaćim proizvođačima lekova, leče kvalitetnim generičkim lekovima. Ovim lekovima se leče oboleli u visokorazvijenim zemljama Evrope. O ovoj temi je govorila magistar farmacije i regionalni menadžer u kompaniji Hemofarm, Branislava Daskalović.Magistar farmacije Branislava Daskalović

Pitanja koja muče zdravstvene sisteme i najbogatijih zemalja su sledeća:

  • Kako za pacijente obezbediti stalni rast kvaliteta zdravstvene zaštite?
  • Kako ograničiti rashode, a u isto vreme na visokom nivou održati kvalitet lečenja i dostupnost istih?

Zadatak je isti pred svima. Jedan od glavnih oslonaca održivosti sistema je domaća farmaceutska industrija i kvalitetni generički lekovi.

Generički lekovi su savremena, pouzdana i pristupačna terapija.

Pacijenti u Srbiji često ne shvataju vezu generičkog i originalnog leka. Neretko se dešava da pitaju šta je generički lek i da li to što je jefitniji, znači da je lošiji.


Kvalitetni lekovi su jedan od osnova svakog kvalitetnog lečenja, koji je podjednako važan kako za pacijente, tako i za lekare.

Generički lek je visokokvalitetan farmaceutski proizvod. Razvijen je po uzoru na odgovarajući inovativni lek i po svom sastavu, efikanosti, kao i mogućim neželjenim dejstvima, u potpunosti je
jednak sa inovativnim ili orginalnim lekom – objašnjava magistar farmacije Branislava Daskalović.

Zašto je cena generičkih lekova niža?

Inovativna farmaceutska kompanija ulaže velika finansijska sredstva u istraživanje i razvoj novog leka. Klinička istraživanja su skupa i tu su da dokazuju delotvornost i bezbednost novog leka. Nekada ta ulaganja premašuju milijardu dolara.


Kada se novi lek pojavi na tržištu, inovativna kompanija dobija patentnu zaštitu tokom 15 ili 20 godina. Ovo znači da u navedenom periodu ni jedna druga kompanija nema pravo da proizvede taj lek. Tada je lek skup, a u siromašnim zemljama manje dostupan pacijentima kojima je neophodan.

Patentna zaštita inovativnoj kompaniji omogućava da nadoknadi troškove uložene u istraživanja i da ostvari  značajnu dobit.

Šta se dešava nakon isteka patentne zaštite leka?

Generičke farmaceutske kompanije dobijaju pravo da proizvode taj lek, nakon isteka patentne zaštite leka. Lek se sada zove generički lek i jednak je po sastavu, kvalitetu, efikasnosti
kao i originalni lek i koristi se u istim indikacijama i jednakim dozama.

Razliku u ceni opravdava činjenica, da za razvoj generičkog leka nije potrebno ponavljati obimna i skupa klinička istraživanja.

Pristupačnija cena ne znači lošiji kvalitet, a pacijenti u Srbiji nemaju razloga za brigu, jer svi predstavnici domaće farmaceutske industrije proizvode kvalitetne generičke lekove.

Za razvoj generičkog leka koriste se najnovija tehničko-tehnološka i medicinska saznanja.

Hemofarm, kao lider domaće industrije, ima najviše svetske standarde kvaliteta u proizvodnji za sve proizvodne pogone. Hemofarmov lek jednak je za pacijente u Beogradu, Berlinu i Moskvi. Zbog svog visokog kvaliteta, lekovi Hemofarma su prisutni u 38 zemalja sveta.


Registracija leka je moguća tek kada se ispune svi zahtevi regulatornih tela.

To znači da lek poseduje sve neophodne podake koji potvrđuju da je sadržaj koncentracije aktivne supstance isti kao kod originalnog leka, Pored istog sadržaja, generički lek treba da izazove terapijski efekat u organizmu, koji je jednak originalnom leku.


Zbog svoje pristupačnije cene generički lek je važna podrška održivosti zdravstvenog sistema.

Zbog pristupačnije cene, generički lek je podrška i kvalitetu lečenja. Zbog svoje dostupnosti svim pacijentima, u Srbiji i širom sveta, upotreba generičkih lekova konstantno raste. Procenjena ušteda od 35 milijardi evra svake godine u zemljama EU, obezbeđuje pomoć sistemu zdravstvene zaštite. Dolazi do povećanja budžeta, koji se može usmeriti na neophodne skupe medicinske tretmane i nova istraživanja inovativnih lekova.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde