Preparati za lečenje gihta

Giht je bolest metabolizma u kojoj je koncentracija urata u plazmi povišena zbog prekomerne produkcije ili narušene ekskrecije purina. Karakteriše se intermitentnim napadima akutnog artritisa izazvanim taloženjem kristala natrijum urata (produkt metabolizma purina) u sinoviji zglobova. Inflamatorni odgovor uključuje aktivaciju kinina, komplementa i sistema plazmina, stvaranje produkata lipoksigenaznog puta kao što je leukotrien B4, kao i lokalnu akumulaciju neutrofilnih granulocita. Oni uklanjaju kristale procesom fagocitoze, što izaziva stvaranje toksičnih kiseoničkih metabolita sa posledičnim lizom ćelije i oslobađanjem proteolitičnih enzima koji oštećeuju tkivo. Kristali urata takođe indukuju stvaranje interleukina-1.

Lekovi koji se koristi u terapiji gihta mogu delovati na sledeće načine:
 • inhibicija sinteze mokraćne kiseline (alopurinol),
 • povećanje ekskrecije mokraćne kiseline (urikozurici: probenecid, sulfinpirazon),
 • inhibicija migracije leukocita i zglob (kolhicin),
 • opšti inflamatorni i analgetski efekzti (nesteroidni antiinflamatorni lekovi).

Alopurinol

Alopurinol redukuje sintezu mokraćne kiseline inhibicijom ksantin oksidaze. On predstavlja analog hipoksantina i inhibiše enzime uglavnom putem kompeticije za supstrat. Takođe, dolazi i do izvesnog stepena inhibicije de novo sinteze purina. Alopurinol se konvertuje do aloksantina pomoću ksantin oksidaze. Aloksantin je metabolit koji ostaje u tkivu znatan deo vremena, i efikasan je nekompetitivni inhibitor enzima. Alopurinool farmakološko dejstvo u velikoj meri duguje aloksantinu.

Alopurinol smanjuje koncentraciju relativno nerastvorljivih urata i mokraćne kiseline u tkivima, plazmi i urinu, dok se povećavaju koncentracije mnogo rastvorljivih ksantina i hipoksantina. Depoziti kristala urata u tkivima nestaju, a stvaranje kamena u bubrezima je sprečeno.

Alopurinol je lek izbora u dugotrajnoj terapiji gihta, ali je neefikasan u terapiji akutnog napada i zapravo ga može pogoršati. Posle oralne primene alopurinol se dobro resorbuje iz gastrointestinalnog trakta.

Mali je broj neželjenih efekata. Mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji i alergijske reakcije (uglavnom ospa po koži), ali iščezavaju po prestanku primene leka. Akutni napadi gihta ponekada se mogu javiti tokom prvih etapa lečenja.

Kolhicin

Efekt kolhicina u terapiji artritisa uzrokovanog gihtom je specifičan i može se koristiti kako u prevenciji, tako i u popuštanju alkutnog napada. On sprečava migraciju neutrofila u zglob. Vezuje se za tubulin, što dovodi do depolimerizacije mikrotubula i time se narušava pokretljivost ćelija. Neutrofili osoba lečenih kolhicinom imaju "hod pijanca". Kolhicin takođe može sprečiti stvaranje naviodnih inflamatornih glikoproteina u neutrofilima koji fagocituju kristale urata.

Kolhicin se primenjuje oralno, dobro se resorbuje i dostiže maksimalnu koncentraciju u plazmi posle oko 1 sat. Izlučuje se delimično preko gastrointestinalnog trakta, a delimično urinom.

Neželjeni efekti kolhicina većinom su gastrointestinalni: mučnina, povraćanje i abdominalni bol. Može se javiti teški oblik dijareje, a primena velikih doza može biti udružena sa gastrointestinalnim krvarenjem i oštećenjem bubrega. Ponekad se javlja ospa, kao i periferna neuropatija. Dugotrajni tretmani povremeno dovode do krvnih poremećaja.

Urikozurici

Urikozurici su lekovi koji povećavaju ekskreciju mokraćne kiseline direktnim dejstvom na renalne tubule. Primeri su probenecid i sulfinpirazon.

Probenecid je organska kiselina, derivat je benzojeve kiseline. Za pojačano uklanjanje mokraćne kiseline putem urina izrazito je bitna doza probenecida. U malim dozama probenecid deluje nepovoljno jer blokira secerniranje mokraćne kiseline u mokraću. Ali u većim dozama blokira se reapsorpcija mokraćne kiseline iz mokraće u krv, pa sa mokraćom odlaze veće količine mokraćne kiseline.

Za vreme terapije probenecidom neophodno je pH urina držati iznad 6 kako se mokraćna kiselina ne bi počela kristalizovati u urinu i bubrezima. U tu svrhu se koristi kalijum citrat ili natrijumhidrogenkarbonat. Takođe, pacijent treba da uzima i do 3 litra tečnosti na dan. Ukoliko bubrezi ne funkcionišu dobro tada se probenecid ne koristi.

Registrovani lekovi

 •   alopurinol – ALOPURINOL (Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" Srbija), ALOPURINOL (Zdravlje Srbija).
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 4

 1. Ivanka krstevski 28.05.2022

  Kako izlečiti mokraću kidel Kako izlečiti mokraću kiselinu


 2. mika 21.04.2013

  Giht je bolest koja se moze veoma brzo otkloniti, uz lekove i promenu ishrane. Veoma je vazno ne koristiti namirnice koje sadrze, , purinol, , a to su mahunarke, crveno meso, soja i svi sojini preparati, puter, dimljeno, alkohol i kafa. Lagana ishrana, mnogo vode, cajevi biljni, i sve se brzo regulise. Iz sopstvenog iskustva, uz mnogo patnje, pogresnu dijagnozu (reumatizam) , skoro sam postala invalid, a nakon detaljne analize krvi, uz lek i promenu ishrane sve je bilo sjajno, sto je i danas. Malo discipline i sve ce biti super.


 3. Anna Cvetkovic 19.06.2012

  Koji čaj je dobar za giht?


 4. PECA 19.01.2011

  Koji cajevi pomazu za giht


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde