Paratireoidni hormon

Paratireoidni hormon (PTH) se sintetiše u ćelijama paratireoidne žlezde i deponuje u vezikulama. Glavni faktor kontrole sekrecije PTH je nivo koncentracije kalcijuma u plazmi. Manja koncentracijuma kalcijuma u plazmi stimuliše sekreciju.

PTH je važan fiziološki regulator metabolizma kalcijuma. On održava koncentraciju kalcijumovih jona u plazmi, mobilišućui kalcijum iz kostiju, pospešujući reapsorpciju kalcijuma u bubrezima i posebno, stimulišući sintezu kalcitriola. Kalcitriol dalje povećava intestinalnu apsorpciju kalcijuma i sinergički deluje sa PTH u mobilizaciji kalcijuma iz kostiju. PTH ubrzava ekskreciju fosfata, pa je njegov zbirni efekat da povećava koncentraciju kalcijuma i smanjuje koncentraciju fgosfata u plazmi.

PTH dat u terapijske svrhe u malim, intermitetntnim dozama, paradokslano stimuliše osteoblastnu aktivnost i povećava izgradnju kosti. Retko se koristi u terapiji hipoparatireoidizma jer izaziva stvaranje antitela. Najčešće se primenjuju analozi ili kombinacije sa vitaminom D.

Registrovani lekovi

  • teriparatid – FORTEO (Lilly Francuska)

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde