Linkozamidi

Linkozamidi spadaju u grupu antibiotika inhibitore sinteze proteina bakterija. U ovu grupu spadaju klindamicin i linkomicin.

Predstavnik je klindamicin. Delotvoran je protiv Gram pozitivnih koka, uključujući mnoge penicilin-rezistentne stafilokoke, i mnoge anaerobne bakterije kao što je Bacteroides species. Mehanizam dejstva je inhibicija sinteze proteina.

Klindamicin se može primeniti oralno ili parenteralno i široko se raspodeljuje po tkivima (uključujući i kosti) i telesnim tečnostima, ali ne prolazi krvno-moždanu barijeru. Aktivno se preuzima u leukocite. Njegov poluživot je 21 sat. Deo leka se metaboliše u jetri, a metaboliti, koji su aktivni, izlučuju se putem žuči i urina.

Klinička primena se odnosi na infekcije uzrokovane Bacteroides organizmima i za stafilokone infekcije kostiju i zglobova. Takođe se primenjuje i lokalno, kao kapi za oči, u terapiji stafilokoknog konjunktivitisa.

Neželjena dejstva su uglavnom gastrointestinalne tegobe. Može se javiti i potencijalno latentno stanje, pseudomembranozni kolitis. Ovo akutno inflamatorno oboljenje debelog creva uzrokuje nekrozitirajući toksin koji stvaraju sojevi bakterije rezistentne na klindamicin, Clostridium difficile, koji može biti deo normalne flore.

Registrovani lekovi

  • klindamicin – KLINDAMICIN (Hemofarm Srbija), CLINDAMYCIN-MIP (Chephasaar Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Nemačka),
  • linkomicin – LINCOHEM (Hemofarm Srbija).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde