Biljni alkaloidi

Vinka alkaloidi

Najvažniji vinka alkaloidi su vinkristin, vinblastin i vindezin. Noviji vinka alkaloid je vinorelbin. Deluju vezujući se za tubulin i inhibiraju njegovu polimerazaciju u mikrotubule, što sprečava stvaranje deobnog vretena i zaustavlja ćelije u metafazi. Njihovo delovanje je moguće isključivo u toku mitoze. Oni takođe inhibišu sve ostale funkcije ćelije vezane za mikrotubule, kao što je fagocitoza leukocita, hemotaksa i sprovođenje nervnih impulsa.

Vinka alkaloidi su relativno netoksični. Vinkristin je blago mijelotoksičan, ali često uzrokuje parestezije i slabost mišića. Vinblastin je manje neurotoksičan, ali uzrokuje leukopeniju, dok je vindezin srednje mijelotoksičan i neurotoksičan.

Taksani

Taksani palitaksel i docetaksel deluju na mikrotubule, tako što ih stabilizuju u polimerozovanom stanju. Oba leka korisna su u lečenju karcinoma dojke. Paklitaksel je u kombinaciji sa karboplatinom terapija izbora za karcinom dojke.

Neželjena dejstva, koja mogu biti ozbiljna, uključuju mijelosupresiju i kumulativnu neurotoksičnost. Retencija tečnosti (posebno edemi nogu) viđa se posle primene docetaksela. Na oba leka može se javiti preosetljivost, pa je neophodna premedikacija kortikosteroidima i antihistaminicima.

Etopozid

Etopozid je izolovan iz korena mandragore. Mehanizam njegovog delovanja nije potpuno jasan, ali može delovati inhibirajući funkciju mitohondrija i transport nukleotida, kao i enzim topoizomerazu II.

Neželjena dejstva su mučnina i povraćanje, mijelosupresija i gubitak kose.

Kampotecini

Kampotecini irinotekan i topotekan vezuju i inhibišu topoizomerazu I, enzim koji je značajan u deobi ćelije.

Često se javlja dijareja (proliv) i reverzibilna mijelosupresija, ali ovi lekovi, uopšte, imaju manje neželjenih dejstava od većine drugih antikancerskih lekova.

Registrovani lekovi

  • vinblastin – VINBLASTINE (Gedeon Richter Mađarska),
  • vinkristin – VINCRISTINE (Pfizer PTY Limited Australija), VINCRISTINE (Gedeon Richter Mađarska), SINDOVIN (S.C. Sindan – Pharma Rumunija), VINCRISTINE (Pharmacia Enterprises S.A. Belgija),
  • vinorelbin – VINORELSIN (S.C. Sindan – Pharma Rumunija),
  • etopozid – VEPEGAL (Galenika Srbija), VEPESID (Bristol Myers – Squibb Italija), LASTET (Nippon Kayaku Japan), ETOPOSIDE (Pfizer PTY Limited Australija), ETOPOSID (Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija),
  • paklitaksel – TAXOGAL (Galenika Srbija), PAKLITAXEL EBEWE  (Ebewe Pharma Ges.M.B.H NFG. KG Austrija), PAKLITAXEL-TEVA (Pharmachemie Holandija), SINDAXEL (S.C. Sindan – Pharma Rumunija), TAXOL (Bristol Myers – Squibb USA),
  • docetaksel – TAXOTERE (Aventis Pharma International S.A. Francuska).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde