Korona virus testovi - dostupni testovi u Srbiji


Ukoliko primetimo prve simptome koji mogu da ukažu na postojanje SARS-CoV-2 virusa (korona virusa, COVID-19) pametno bi bilo da se izolujete i javite lekaru kako bi se izvršilo testiranje. Iako na početku pandemije nije bilo dovoljno informacija, danas ih ima taman toliko da znamo koji test treba da uradimo i šta od njega očekujemo. 

U upotrebi na srpskom tržištu je danas tri tipa testa i njima ćemo se pozabaviti u nastavku.

PCR test

Prvi tip testova na prisustvo korona virusa su PCR testovi. To su testovi koji direktno detektuju prisustvo genoma CoV-2 virusa. To je najtačniji način za utvrđivanje da li je neka osoba nosilac ovog virusa ili ne i predstavljaju zlatni standard u detekciji virusa. Ovo testovi imaju visoku specifičnost i senzitivnost. Kao uzorak se koristi nazofariengalni bris. Prednost ove metode je da je potrebna veoma mala količina virusa da bi se on detektovao. PCR test se, u Srbiji, vrši isključivo u državnim ustanovama.

korona virus svi testovi
Proces uzimanja brisa.

Brzi testovi (antigenski testovi)

Drugi tip testova su brzi antigenski testovi koji utvrđuju prisustvo ili odsustvo virusih proteina (antigena). To znači da oni ukazuju na trenutno prisustvo virusa u organizmu. Ovaj test se radi dva dana pre pojave i do pet dana posle pojave simptoma kada je količina virusa najveća u gornjim respiratornim organima. Kao uzorak za ovu analizu se koristi nazofariengalni bris. Ovi testovi imaju izuzetno visoku specifičnost od skoro 100%, kao i visoku senzitivnost, ali malo nižu nego PCR testovi.

Prednost ovih testova je i niža cena u odnosu na PCR testove kao i brzina dobijanja rezultata koji se mogu očekivati i do 30 minuta od uzorkovanja, u idealnim uslovima. Pozitivan rezultat na brzim antigenskim testovima sigurno dokazuje da je virus prisutan u organizmu dok negativan rezultat ne znači da osoba nije inficirana virusom nego ili da bris nije uzet dobro, količina virusa na mestu uzimanja brisa je niska ili se virus spustio u niže delove respiratorog sistema. Ovi testovi se najviše koriste jer se rezultati dobiju za par sati. Ovi testovi rade se u državnim ustanovama, ali i u privatnim laboratorijama.

Serološki testovi (antitela)

Treći tip su serološki testovi koji detektuju prisustvo antitela protiv CoV-2 antigenskih proteina. Pozitivan rezultat ukazuje na to da je osoba bila izložena CoV-2, ali ne daje puno informacija o tome kakvo je trenutno stanje infekcije. Ovim testovima se detektuju IgA, Igm i IgG antitela.

Za ovu vrstu testova je bitno vreme kada se rade. IgA antitela se rade do 5-7 dana posle zaraze. IgM antitela se rade posle 7-10 dana pose zaraze. Ova dva tipa antitela ukazuju na trenutnu infekciju virusom. IgG antitela se javljaju posle 4 nedelje od zaraze i oni ukazuju na preležanu infekciju. Za ove testove uzorak je krv i rezultati se dobijaju za jedan dan. Kao i antigenski testovi, serološki testovi rade se i u u državnim ustanovama i u privatnim laboratorijama.

Pročitajte intervju molekularnog biologa na temu Testova na korona virus >>>>>

Marko Brkljač
Dipl. molekularni biolog i fiziolog
Aqualab laboratorije

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde