Zloćudni tumori nazofarinksa

Pod zloćudnim tumorima nazofarinksa podrazumevaju se sve maligne neoplazme čije je mesto nastanka u nazofarinksu.

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka je nepoznat. Javljaju se prvenstveno u odraslih muškaraca, dok su u žena mnogo ređi. Kao jedan od predisponirajućih faktora navodi se hronična iritacija u kojoj alkoholizam i pušenje imaju vodeću ulogu.

Klinička slika

Maligni tumori nazofarinksa u svom razvoju daju nekoliko kliničkih faza: faza latentnih simptoma ili tiha faza, faza simptoma lokalne invazije i faza simptoma udaljene invazije i metastaza.
Faza latentnih simptoma može trajati nekoliko meseci, a da se bolesnik ne javi lekaru. U ovoj fazi javljaju se laki bolovi u uvu, smetnje od strane tube auditive, povremeno osećaj stranog tela u epifarinksu. Katkada je nosna sekrecija lako krvlju obojena, moguće su i okcipitalne (potiljačne) glavobolje.

Faza simptoma lokalne invazije karakteriše se slabijom ili jačom zapušenošću nosa i povremenim lakim krvavljenjem iz nosa. Kao posledica opstrukcije farinksnog ušća tube auditive javlja se nagluvost koja je progresivna i može biti i obostrana. Uz nagluvost ide i zujanje, autofonija i refleksni bol u uvu. Poremećaj govora se javlja kao posledica infiltracije mekog nepca ili usled opstrukcije nazofarinksa tumorskom masom – rinolalija. Za ovu fazu klasičan je Trotter-ov trijas koji je patognomičan za maligni tumor nazofarinksa: jednostrana pareza mekog nepca, otološke smetnje i neuralgija trigeminusa.

Faza simptoma udaljene invazije i metastaza – ako se tumor širi prema napred, dominiraju simptomi od strane nosa i ukoliko prodre u orbitu, od strane oka (diplopije, egzoftalmus). Širenje tumora prema dole dovodi do otežanog gutanja i disanja. Širenje prema gore izaziva glavobolje, povraćanje, intelektualne poremećaje, psihoneurotske simptome. Lateralno širenje tumora je najčešće. Tada nastaju trizmus, jaki bolovi u predelu gornje i donje vilice. Daljim širenjem može doći do zahvatanja moždanih živaca što izaziva odgovarajuće sindrome.

Hematogena diseminacija daje metastaze u bubregu, slezini, plućima, kostima.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, pregleda (zadnja rinoskopija), rendgenografije, biopsije i patohistološkog nalaza.

Lečenje

Lečenje je kombinovano: hirurško i zračno.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde