Tumor srca

Klasifikacija


Prema mestu nastanka, tumori se dele na primarne, koji nastaju iz neke srčane strukture (endokard, miokard ili perikard) i sekundarne ili metastatske koji nastaju ekstrakardijalno a šire se na srčane strukture.

Prema prirodi, tumori srca mogu biti benigni (miksom, rabdimiom, hemangiom, fibrom, lipom, limfom, teratoma benignum idr.) i maligni (rabdomiosarkom, lejomiosarkom, teratoma malignum, mezenhimim malignum i dr).

Prema lokalizaciji dele se na perikardne (na srčanij kesi), intramuralne (u zidu) i intrakavitarne (unutar srčanih šupljina)

Klinička slika najčešćih tumora


Miksom leve pretkomore-najčešći, daje različitu kliničku sliku i može da imitira niz kardiovaskularnih oboljenja. Često su prisutni umor, periodično povišenje telesne temperature, mršavljenje, bolovi u zglobovima, kožni osip, ubrzana sedimentacija, povišen broj belih krvnih zrnaca, povišenje gama globulina. Kada tumor dostigne značajnu veličinu uslovljava opstrukciju levog venskog (mitralnog) ušća. Zbog toga u naporu ne može da poveća udarni volumen, pa se javljaju zamor, poremećaj disanja i poremećaji srčanog ritma. Značajnija opstrukcija mitralnog ušća praćena je izraženom dispnejom sve do edema pluća, sa kašljem i iskašljavanjem krvi. Mogući su i bolovi u grudima anginoznog tipa, a česte su i sistemske embolije.

Miksom desne pretkomore-prisutna je brza i progredijentna insuficijencija desnog srca. Često su prisutne i embolije plućne arterije-što može uzrokovati smrt. Ponavljane embolije mogu dovesti do plućne hipertenzije i hroničnog plućnog srca.

Rabdomiom srca-
zbog poremećaja u kontraktilnosti miokarda uzrokuje srčanu dekompenzaciju. Ponekad se ispoljava u vidu mnogobrojnih čvorića u miokardu leve komore koji prominiraju u srčane šupljine, remete hemodinamiku, simulirajući stenozu otvora. Nekada čvorovi u septumu izazivaju aritmije i poremećaje provođenja srčanih impulsa, pa i iznenadnu smrt.

Rabdomiosarkom-primarni maligni tumor,karakteriše ga progredijentna srčana insuficijencija, česti su poremećaji srčanog ritma, srčani blokovi i iznenadna srčana smrt. U 30% bolesnka daje i udaljene metastaze.

Sekundarni tumori srca-metastaze u srcu najčešće daju karcinom bronhijalnog stabla i  dojke. Kada je zahvaćen perikard javlja se bol u grudnom košu, zapaljenje perikarda sa razvojem tamponade srca. Zahvaćenost miokarda praćena je pojavom poremećaja srčanog ritma i sprovođenja, srčanom insuficijencijom, nekada i infarktom miokarda. Endokardna metastaze daju sliku opstrukcije hemodinamike, insuficijencije zalistaka i sistemskih ili plućnih embolija.

Dijagnoza


Postavlja se na osnovu anamneze, pregleda, EKG-a, rendgenografije srca i pluća,ultrazvuka i angiokardiografije.

Lečenje


Lečenje je hirurško. S obzirom na mogućnost težih komplikacija i iznenadne smrti, operaciju ne treba odlagati. Lečenje sekundarnih tumora je pre svega simptomatsko. Kod sporo rastućih tumora pribegava se hirurškom uklanjanju metastaza koje neposredno ugrožavaju život.

 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde