Rabdomiom srca

Uzrok nastanka

Uzrok nastanka je nepoznat. Često se javlja zajedno sa tuberoznom sklerozom koja se nasleđuje autozomno dominantno.    

Klinička slika

Rabdomiomi mogu biti solitarni, ali su češće multipli. Karakteristična je kardiomegalija (uvećano srce). Zbog poremećaja u kontraktilnosti miokarda uzrokuje srčanu dekompenzaciju. Ponekad se ispoljava u vidu mnogobrojnih čvorića u miokardu leve komore ili drugih delova srca, koji prominiraju i u srčane šupljine, te mogu remetiti unutrašnju hemodinamiku, simulirajući stenozu otvora. Nekada čvorovi u septumu izazivaju aritmije i poremećaje provođenja, pa i iznenadnu smrt.Rabdomiom se najčešće sreće u dece i često je udružen sa tuberoznom sklerozom mozga koja se manifestuje mentalnom zaostalošću.    

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, pregleda, EKG-a, rendgenografije srca i pluća, ultrazvuka i angiokardiografije    

Lečenje

Lečenje je hirurško i preporučuje se bolesnicima bez tuberozne skleroze.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde