Nefroblastom (Wilmsov tumor)

 

Klinička slika

Nefroblastom je najčešći solidni tumor dece i tipično se prezentuje kao bezbolna abdominalna masa kodinače zdravog deteta. Bol nije česti simptom i najčešće je posledica krvarenja u tumor. Hematurija (krv u mokraći) se pojavljuje u 10-15% slučajeva. Ruptura tumora, kao rezultat minorne traume, može dovesti do slike akutnog abdomena. Levostrana varikokela se nekada javlja kod neuobičajeno velikih tumora. Hipertenzija se češće viđa kod mezoblastičnih nefroma.
Simptomi metastatskog širenja su retki.
 
 
 

 

Dijagnoza

Današnja savremena dijagnostika, ultrazvuk (UZV), kompjuterizovana tomografija (CT) i magnetna rezonanca (MR) omogućuju pouzdanu dijagnozu i mogućnost pravilnog izbora terapije.
 
 
 

 

Lečenje

Terapija je hirurška (nefrektomija) uz zračenje i kombinovanu hemoterapiju (obično aktinomicin D i vinkristin). Današnje 5-godišnje preživljavanje iznosi 90%. Cilj savremene terapije nefroblastoma je u podizanju stope preživljenja kao i smanjenje morbiditeta uzrokovanog adjuvantnom hemoterapijom i radioterapijom, posebno kod bolesnika koji su svrstani u prognostički povoljnu grupu.
 
 
 
 

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

  1. Jelena 24.07.2012

    Da li je ova bolest nasledna? Ako je majka bolovala u detinjstvu, kolika je mogućnost da dete oboli?


  2. Ljubo 19.07.2012

    Šta u tekstu znači 5-to godišnje preživljavanje?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde