Astrocitom

Uzrok nastanka

Astrocitomi kao i ostali tumori mozga mogu nastati iz kongenitalnih malformacija gde se zbog abnormalnosti razvoja ostvaruju uslovi za neoplastični rast tkiva; postoji genetska determinisanost neoplastičnog  rasta; izloženost radijaciji može biti inicijalni faktor rasta tumora; kao i trauma i infekcije.
 
 
 
 
 

Klinička slika

Simptomi i znaci se mogu svrstati u dve grupe:
  • Simptome povećanog intrakranijalnog pritiska-najčešće prethode  pojavi fokalnih simptoma i javljaju se u 60% bolesnika sa tumorom mozga: glavobolja,edem papile, povraćanje, epiletički napadi, vertigo (vrtoglavica), poremećaj frekvence pulsa i krvnog pritiska, promena frekvence disajnih pokreta, hipopituitarizam (smanjeno lučenje hormona hipofize), somnolencija (pospanost), poremećaj psihičkog statusa, lažno lokalizovani znaci.
  • Fokalne simptome i znakove- posledica iritacije i ispad  funkcije određenog dela mozga. Od nadražajnih simptoma daleko najvažniji su epileptični napadi. Ispadni fenomeni su u zavisnosti od lokalizacije tumora, ispadi vidnog polja, pareze, oštećenja senzibiliteta, oštećenja kortikalnih funkcija (govor, praksija, gnozija i dr.), oštećenja kranijalnih živaca, malog mozga i dr.
 
 
 
 

Dijagnoza

Anamneza, fizikalni pregled, neurološki pregled, oftalmološki pregled, laboratorijske analize, CT mozga (skener), NMR (nuklearna magnetna rezonanca), rendgenografija lobanje, EEG, lumbalna punkcija, angiografija.
 
 
 
 
 

Lečenje

Hirurška terapija (kompletna ili inkompletna resekcija tumora), hemoterapija, simptomatska- kortikosteroidi, antiepileptici, hiperosmolarni rastvori, analgetici.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Ivanka 23.10.2017

    U kombinaciji lecenja astrocitoma hirurski i zracenjem, kakva su ocekivanja u lecenju takvom metodom?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde