Zamuckivanje

Svi mi imamo trenutke kad nam se desi da zamucamo. Bilo zbog stresa i napete situacije ili umora. Nasuprot tome, kod određene dece/odraslih zamuckivanje se javlja u svim situacijama i ne prolazi. Govor te dece ne teče prirodno, oni prave pauzu u govoru, seckaju reči, ponavljaju glasove, slogove i reči. 

 
 
Tokom razvoja postoje periodi koji su kritični za pojavu mucanja. To su situacije velikih životnih promena; polazak u vrtić/školu, novi član porodice, razvod, smrt člana porodice... Sve te situacije obiluju stresom koje dete ne uspeva da kontroliše. Pored stresa kome je dete izloženo, zamuckivanje može da nastane i u situacijama naglog jezičkog razvoja. To su situacije kada dete naglo obogati svoj rečnik, kad "barata" velikim brojem reči, ali njegovi govorni organi nisu spremni za brze misli koje dete ima. U tim situacijama tok misli ide brže od izgovaranja reči (motorike), pa se dešava da dete zamuca. 
Da li će za dete sve ovo biti prolazna razvojna faza ili će postati problem sa kojim će se boriti do kraja života, zavisi od nas: 
Ako mi reagujemo negodovanjem;
Ako dete kritikujemo i ispravljamo;
Ako dete kažnjavamo zbog govora;
Ako ga ismevamo...
Dete će se povući u sebe, shvatiti da ima problem i produbiti ga. 
Ako detetu obezbedimo podršku u porodici;
Ako mu omogućimo dovoljno sna;
Ako mu omogućimo pomoć za prevazilaženje kriznih situacija (upis u vrtić/školu);
Dete će se osećati sigurno, a zamuckivanje koje mu se dešava biće za njega prolazna faza.
Za svaku nedoumicu o toku razgovora treba se obratiti logopedu. Takođe, zamuckivanje koje traje duže od tri nedelje zahteva posetu logopedu. Da li će nakon toga slediti tretman ili samo povremene kontrole, zavisi od nalaza na pregledu. 

Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Majević bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde