Šta raditi nakon moždanog udara?

Moždani udar (šlog) javlja se kao posledica oštećenja krvnih sudova mozga koje dovodi do otežanog ili u potpunosti onemogućenog snabdevanja pogođenog dela mozga kiseonikom i hranljivim materijama. Oštećenje mozga ovog tipa, u zavisnosti od konkretne lokalizacije, dovodi do poremećaja određenih funkcija (npr. govora, motorike) i/ili do različitih neuroloških ispada.

Kako izgleda oporavak?

Posledice i oporavak od moždanog udara
Prognoza oporavka od moždanog udara zavisi od mnogo faktora, ali najvažnije je što raznije započeti rehabilitaciju.

Nakon moždanog udara, svakodnevni život osobe koja ga je doživela, kao i njene porodice, menja se iz korena.

Prvih dana to je borba za život i prisutan je veliki strah od mogućih posledica. Nakon toga sledi oporavak koji podrazumeva i sumiranje situacije. Posledice moždanog udara mogu biti manje ili više uočljive. Od diskretnih promena koje uočava samo porodica, do potpune zavisnosti osobe koja je doživela moždani udar od tuđe pomoći. Kao posledice moždanog udara, mogu biti zahvaćeni noga, ruka ili govor, pojedinačno ili u kombinaciji.

Šta god da je ishod, najvažnije je da se sa tretmanom posledica krene što pre. „Što pre“ odnosi se na period odmah nakon stabilizovanja zdravstvenog stanja, a ukoliko je moguće, već u bolnici.

Šta da radite ako se nije počelo sa vežbama odmah? U tom slučaju krenite što pre. Smatra se da je za oporavak najznačajniji taj prvi, odnosno rani period, ali napredak svakako nije nemoguć i kasnije.

Kada govorimo o oporavku govora i jezika, to zavisi od više stvari. Neke od najvažnijih su:

  • stepen narušenosti govora i jezika (Da li postoji komunikacija? Da li postoji razmevanje? U kojoj meri?)
  • lokalizacija oštećenja (lokalizacija se može odnositi na desnu ili levu hemisferu mozga, a mogu biti zahvaćeni motorne i/ili govorne zone)
  • vreme započinjanja tretmana (bolji rezultati se očekuju kod rehabilitacije koja je počela ranije)
  • podrška koju porodica pruža osobi nakon moždanog udara
  • saradnja osobe u tretmanu

Pored ovoga pominju se, između ostalog, i:

  • desnorukost/levorukost
  • godine straosti
  • stepen obrazovanja
  • opšte zdravstveno stanje
  • psihičko stanje

Svi ovi činioci međusobno utiču na posledice moždanog udara i daju krajnju kliničku sliku. Ne dozvolite da članu vaše porodice bude uskraćeno pravo na oporavak. Svako ima pravo na dostojanstveni život i pravo da saopšti svoje želje, misli i potrebe. Oporavak nije nemoguć, ali zahteva trud i posvećenost osobe na tretmanu, ali i njene porodice, kao i odgovarajuću stručnost logopeda sa kojim radite.

Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Vukotić bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde