„Neka gleda crtani na engleskom, bolje da krene da uči što pre“

Od najranijeg uzrasta roditelji decu izlažu sadržajima na internetu i televiziji, a određeni sadržaji su na stranom jeziku (najčešće engleskom).

Često je upitan sam sadržaj koji se pušta detetu. Da li je u skladu sa detetovim uzrastom? Čak iako je sadržaj u skladu sa uzrastom, da li je ono čemu se deca izlažu na maternjem jeziku? Jezik se uči kroz dvosmernu interakciju, komunikaciju. To podrazumeva razgovor sa detetom, čekanje deteta da odgovori u skladu sa svojim mogućnostima (pogled, gest, reč, rečenica), nadovezivanje na detetov odgovor i nastavak komunikacije.

Ova pravila važe za učenje i maternjeg i drugog jezika, na najranijem uzrastu i kasnije. Ako želite da vaše dete pored srpskog, kao maternjeg, progovori rano i strani jezik, upišite ga u školu jezika, internacionalni vrtić ili organizujte komunikaciju na tom jeziku. Sadržaji na televiziji i internetu ne pružaju detetu mogućnost komuniciranja koja je neophodna za aktivno učenje jezika.

Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Vukotić bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde