Kriptorhizam bebe

Kriptorhizam

Kriptorhizam je retka anomalija. Kriptorhizam predstavlja stanje kod koga se testis zaustavio na nekoj visini na njegovom normalnom putu spuštanja, jednostrano ili obostrano. Prema tome, testis se može smestiti bilo gde između bubrega i skrotuma – u trbušnoj duplji, u ingvinalnom kanalu ili najčešće na ulazu u skrotum.

U oko 10% novorođene muške dece testisi zaostaju u abdomenu, u oko 20% se nalaze u ingvinalnom kanalu, a čak u 40% nisu još došli na svoje pravo mesto, na dno skrotalnih vreća.

Smatra se da je uzrok izostanak regulacijskog delovanja hormona hipotalamusno-hipofizne osovine. Ima mišljenja da nezavisno od nemogućnosti silaženja testisa postoji prethodno i oštećenje funkcije testisa.

Inspekcijom se nalazi slabije razvijena skrotalna vreća a palpacijom se ni u ležećem ni u stojećem položaju ne može napipati testis. U ireverzibilnim, nelečenim slučajevima postoji klasična slika hipoandrogenizma i sterilitet.

Značaj ovog poremećaja, pre svega se ogleda u posledicama koje izaziva. Tako u slučaju ostajanja testisa u abdomenu, zbog temperature koja je veća od normalne telesne i drugih razloga  -javljaju se i endokrina i reproduktivna insuficijencija. Takođe, pojava veoma malignih tumora, seminoma i teratokarcinoma, 20 do 50 puta je češća u slučaju kriptorhizma nego u osoba sa testisima u skrotalnim vrećama.

Usled postojanja oligo ili azospermije u spermatogramu bazalne vrednosti FSH (folikulostimulirajući hormon) su povišene kao i odgovor FSH na stimulaciju sa LHRH (gonadotropni rilizing faktor), dok je odgovor LH (luteinizirajući hormon) smanjen.

Da bi se osigurali normalan rast i razvoj testisa - lečenje započinje rano, najbolje u prvoj godini života. Prvo se daje stimulacija gonadotropinima, ako se ne postigne silazak (descenzus) testisa, radi se sa uspehom, hirurška intervencija fiksacije testisa u skrotalnu vreću (orhipeksija).

Anorhija

Anorhija označava urođeno odsustvo razvoja testisa. Nalazi se kod 3 do 5% operisane dece zbog nespuštenog testisa i obično se javlja jednostrano, i to sa desne strane, a ređe obostrano. Na strani anorhije često postoji agenezija bubrega. Pored odsustva testisa mogu da nedostaju i epididimis, deo duktusa deferensa, a povremeno i tractus spermaticus u celini zajedno sa krvnim sudovima. Hemiskrotum na strani anorhije je hipoplastičan.

Unilateralna anorhija ne zahteva poseban tretman, a kod bilateralne anorhije tretman je endokrinološki.

Ektopija

Ektopija testisa označava nalaz testisa u medijalnoj ili lateralnoj poziciji van puta njegovog normalnog spuštanja i izvan skrotuma (suprafascijalno, suprapubično, femoralno).

Ova anomalija se može javiti jednostrano ili obostrano, a često ih prate druge anomalije trbušne duplje. Ektopični i kriptorhidni testisi su uvek abnormalni: pokazuju poremećaj u razvoju i veličini. Često se javljaju familijarno. Kod ovih anomalija važna je tačna dijagnoza, jer lečenje uključuje hiruršku intervenciju najčešće do 5. godine života. Ne davati hormone. Obično se otkrije u porodilištu. Obostrani kriptorhizam zahteva endokrinološko ispitivanje pre operacije.

Testis migrans

Testis migrans (mobilni ili retraktilni testis) označava stanje kada se testis delovanjem m. cremastera pomera između skrotuma i supraskrotalne regije. Testis migrans ne zahteva nikakvo lečenje. Javlja se zbog jakog mišića kremastera koji često retrahuje (vuče) testis iz skrotuma u ingvinalni kanal – naročito u hladnoj vodi, stanju uzbuđenja ili tokom fizičke aktivnosti.

Dijagnoza ovog stanja se lako postavlja uočavanjem da je skrotum na toj strani normalno razvijen i da se ingvinalni testis može lako spustiti do dna skrotuma paplaptornim pregledom, gde se i zadržava posle manuelnog spuštanja. Do maksimalne relaksacije mišića dolazi utopljavanjem deteta (tople obloge, kupanje u kadi sa toplom vodom) kada se testis nalazi u normalnoj poziciji. Migrirajući testisi su normalni i definitivno se spuste u pubertetu.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Allomanny 09.04.2011

    Pročitajte ceo blog prilično dobro


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde