Lentiginozni melanom

Uzrok nastanka


Etiopatogeneza nije razjašnjena. UV zračenje direktno uzrokuje dobijanje melanoma. Osnovni izvor UV zračenja je Sunce ali to su i lampe za kvarcovanje.Zatim se navode i hormoni, traume, postojanje mladeža ,rasne i genetske osobine,hemijski faktori, jonizujuća zračenja. Rizik za dobijanje melanoma je visok u sledećim slučajevima: bela put i lako dobijanje pega posle sunčanja, svetle oči i kosa, veliki broj mladeža,  mladeži neobičnog izgleda, karcinom kože u porodici,  opekotine od Sunca u detinjstvu, puno vremena na Suncu bez zaštite.

Klinička slika


Čini 5-10 % svih melanoma. Ima bolju prognozu i uglavnom se pojavljuje na mestima izloženim suncu, naročito na obrazima. U početku je preinvazivan, površinska forma iz koje se kasnije može razviti invazivni lentiginizni maligni melanom. Sreće se kod starijih ljudi (najčešće u 8. i 9. deceniji). Promene su u obliku fleka na koži, veličine od nekoliko milimetara do nekoliko santimetara. Ivica je nepravilnog oblika, a boja tamnobraon do crne. Tumor je u nivou kože, ne može se napipati.

Dijagnoza  

                                                                                                                         Nije lako pogotovu u početku bolesti prepoznati melanomsku promenu, pa zato za svaku sumnjivu promenu bi trebalo uraditi biopsiju i utvrditi o kakvoj je promeni reč. Ako se dokaže postojanje melanoma potrebno je utvrditi stepen proširenosti kako bi se mogla sprovesti adekvatna terapija.

Lečenje


Terapija je odstranjivanje promena-ekscizija. Hemo i radio terapija dolaze u obzir kao suportivna terapija u uznapredovalim stadijumima. Danas se primenjuje i imuno terapija i to rekombinantni interferon i interleukin 2.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde