Kvantna medicina - medicina trećeg milenijuma

U poslednjem periodu, u medicinskim krugovima, sve je češća tema kvantne medicine, a zainteresovanost pacijenata za ovu granu medicinu raste. Na pitanja kojim principima se ona vodi, kako se metode kvantne medicine mogu primenjivati u dijagnostici i lečenju različitih oboljenja odgovara nam dr Marija Novaković, koja se u svojoj praksi s pacijentima susrela s najraznovrsnijim stanjima i uspešno ih lečila. 

BICOM

Biofizika + kvantna fizika = kvantna medicina

"Kvantna medicina je nova medicinska grana koja spaja biofiziku i kvantnu fiziku, dokazujući da je moguće podsetiti organizam na stvaranje sopstvenih biološki aktivnih supstanci, odnosno sopstvenih "lekova", koji su potrebni u znatno manjoj količini, a pritom su daleko aktivniji od farmakoterapije", na samom početku nam objašnjava.

Počeci kvantne medicine se vezuju za teritoriju u Nemačke, Ukrajine i Rusije, sedamdesetih godina prošlog veka. Kako dr Novaković navodi, posle ispitivanja na preko milion i po pacijenata, počela je klinička primena, a 1989. godine u Briselu, kvantna medicina proglašena je medicinom trećeg milenijuma

Dijagnostika i lečenje biorezonancijom

Na pitanje kako se metode kvantne medicine mogu primenjivati u dijagnostici i lečenju oboljenja, ona nam je odgovorila: "Osnovni princip kvantne fizike kaže da apsolutno sve ima frekvencu i da svaka ćelija našeg tela ima svoju idealnu. Kada se ta frekvenca promeni usled dejstva različitih spoljnih ili unutrašnjih faktora, menja se i komunikaciona sposobnost naših biofotona, tako da je krajnji rezultat toga nastanak  bolesti." - napominje nam.

"Pomoću aparata, te frekvence prilikom pregleda prvenstveno registrujemo. Ukoliko je to potrebno, možemo da ih moduliramo i tako izmenjene, odnosno "zdrave frekvence" pomoću posebnih aplikatora - elektroda, vraćamo nazad u organizam."

Dr Novaković naglašava da, po našem zakonu, metode komplementarne medicine se mogu obavljati u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, koja je osnovana kao opšta ili specijalistička ordinacija: "Lekar prvo mora da poseduje odobrenje nadležne komore za samostalni rad - licencu. Ja sam nakon osnovnih studija na Medicinskom Fakultetu u Beogradu, stekla prvo osnovna znanja iz akupunkture u Udruženju za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes pri Srpskom lekarskom društvu, a zatim prošla teoretsku i prektičnu edukaciju iz oblasti kvantne medicine."

O BICOM aparatu i njegovim funkcijama

Kako nam dr Novaković govori, BICOM uređaj je nastao 1987. godine na Institutu Regumed u Minhenu pod okriljem H. Bruegmana i F. Morela. Osim u Nemačkoj, gde ima preko 8000 BICOM uređaja, prisutan je i u celoj Evropi, Americi, Kanadi i Australiji.

O svojim prvim susretima sa BICOM aparatom i zapažanjima koje o njemu ima, dr Novaković nam je rekla: "Pri mom prvom susretu sa kvantnom medicinom i aparatima, nije mi bila interesantna sama dijagnostika, ukoliko odmah ne mogu da primenim i terapiju. Pitala sam se koji je to aparat koji može i da popravi naše zdravstveno stanje, da se osećamo bolje, koji će ublažiti bol, a ne da samo izbaci izveštaj o trenutnom stanju organizma na par strana papira. I tako sam došla do BICOM-a."