Amiloidoza

Uzrok nastanka i klasifikacija


Priroda bolesti je slabo poznata, a dijagnoza se često postavlja tek kada je bolest odmakla. Amiloidoza se najčešće klasifikuje na:

-Primarnu amiloidozu (bez znakova prethodne ili udružene bolesti)

-Amiloidozu udruženu sa multiplim mijelomom

-Sekundarnu ili reaktivnu amiloidozu udruženu sa hroničnim inflamatornim oboljenjima (osteomijelitis, tuberkuloza, reumatoidni artritis)

-Heredofamilijarnu amiloidozu

-Lokalnu amiloidozu

-Amiloidozu udruženu sa starenjem

-Amiloidozu udruženu sa dugotrajnim hemodijalizama.

Klinička slika


Amiloid može da se taloži lokalno, kada nema kliničke posledice, ili može da zahvati bilo koji organski sistem dovodeći do teških poremećaja. Ispoljava se simptomima i znacima oštećenja organa u kojima se amiloid istaložio.

Prvi znak zahvaćenosti bubrega je proteinurija (prisustvo proteina u mokraći), kao posledica nastalog nefrotskog sindroma. Može se ispoljiti i hroničnom bubrežnom insuficijencijom, bez povišenog krvnog pritiska.

Amiloidoza srca ispoljava se zastojnom srčanom insuficijencijom i  obično postoji kardiomegalija (uvećanje srca).

Gastrointestinalni trakt je često zahvaćen u bolesnika sa sistemskom amiloidozom. Tegobe mogu da nastanu usled taloženja amiloida u strukture creva ili usled infiltracije nervnog sistema koji inerviše gastrointestinalni trakt. Često je zahvaćen jezik koji se uvećava (makroglosija). Pokretljivost creva je smanjena i obično postoji sindrom loše apsorpcije, opstipacija (zatvor), bolovi u trbuhu i prolivi.

Jetra je često zahvaćena u sekundarnoj amiloidozi, uvaćava se , ali su poremećaji testova funkcije jetre prisutni tek u odmakloj fazi. Nema specifičnih testova koji ukazuju na amiloidozu jetre.

Amiloid se taloži u zglobovne strukture usled čega se javljaju bolovi u zglobovima, zamor i jutarnja ukočenost. Zglobovi mogu biti simetrično zahvaćeni, a klinička slika može da podseća na druge reumatske bolesti.

Dijagnoza


Osnovni uslov za postavljanje dijagnoze je biopsija zahvaćenog organa i histopatološki pregled dobijenog uzorka. Dijagnoza primarne amiloidoze postavlja se ako se nađe plazmocitna infiltracija u kostnoj srži, M-komponenta u serumu, a odsutne su bolesti koje su poznate kao uzročnici sekundarne amiloidoze.

Lečenje


Primenjuju se lečenje citostaticima. U bolesnika sa sekundrnom amiloidozom primenjuju se lečenje zahvaćenih organa i poremećaja njihovih funkcija.

 

Endokrinolozi u Beogradu

Endokrinolozi u Nišu


 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde