Uganuće (Distorsio)

Uganuće predstavlja povredu kapsuloligamentarnog aparata zgloba, usled grube mehaničke sile, koja dovodi do nekontrolisanog pokreta u zglobu koji prelazi fiziološku granicu elastičnosti.


Klinička slika

Postoje tri vrste distorzija: elongacione, laceracione i rupturacione. Elongacione distorzije predstavljaju nategnuće ligamenata, zglobne kapsule i sinovije, kao i povredu perifernih neurovaskularnih mikroelemanata. Laceracione distorzije predstavljaju delimični prekid ligamenata, povredu kapsule i sinovije i povredu perifernih neurovaskularnih elemenata. Rupturacione distorzije predstavljaju kompletan prekid pojedinih ligamenata sa većim lezijama kapsule i sinovije, a u najtežim slučajevima i odvajanje koštanih pripoja tetiva i ligamenata.
Uganuće se karakteriše jakim, oštrim bolom, a pokreti i oslonac su nesigurni. Bolesnik štedi povređeni ekstremitet. Zahvaćeni zglob je otečen i postoji palpatorna bolna osetljivost na mestu lezije. Kod laceracionih i rupturacionih distorzija, aktivni pokreti su ograničeni, a pasivni veoma bolni.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike i objektivnog pregleda. Na rendgenografiji se ne vidi oštećenje koštanog tkiva, osim kod rupturacionih distorzija gde mogu biti prisutne manje koštane infrakcije na mestu pripoja povređenog ligamenta.


Lečenje

Lečenje podrazumeva lokalnu primenu hladnoće, odmah nakon povrede. Elongaciona uganuća se leče kompresivnim zavojem sedam do deset dana. Laceraciona i rupturaciona uganuća se leče gipsanom imobilizacijom u trajanju od dve do tri nedelje. Preporučuje se elevacija i rasterećenje povređenog ekstremiteta uz primenu analgetika. Po skidanju imobilizacije započinje se sa fizikalnom terapijom.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. SLADJANA 26.03.2013

    Sta je to


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde