Trohanterni prelomi butne kosti (Fractura trochanterica femoris)

Trohanterni prelomi su prelomi proksimalnog okrajka butne kosti, koji nastaju između velikog i malog trohantera (gornji okrajci butne kosti).


Uzrok nastanka

Mehanizam povrede je najčešće slučajan pad na kuk prilikom saplitanja u kući ili na ulici, pri čemu osoba direktno udara velikim trohanterom o podlogu. Trohanterni prelomi su četiri puta češći kod osoba ženskog pola što se objašnjava i postmenopauzalnom osteoporozom.


Klinička slika

U kliničkoj slici je prisutan deformitet u proksimalnom delu femura, sa rotacijom noge upolje. Aktivni pokreti nisu mogući i povređeni ne može da podigne nogu od podloge. Pasivni pokreti, kao i pokušaj korekcije položaja povređene noge, su veoma bolni i praćeni krepitacijama. Postoji jako izražen hematom u proksimalnom delu femura. Opšte stanje povređenog je veoma loše.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka kuka u dva pravca.


Lečenje

Lečenje može biti neoperativno i operativno. Izbor zavisi od opšteg stanja povređenog i vrste preloma. Neoperativno lečenje se vrši skeletnom ekstenzijom. Operativno lečenje podrazumeva otvorenu repoziciju i unutrašnju fiksaciju fragmenata u reponiranom položaju pločicom i zavrtnjima. Prednost se daje dinamičkoj fiksaciji trohanternih preloma ( Mitkovićev dinamički unutrašnji fiksator, Ričardsov klin...).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 3

  1. Marija Jovanović 08.05.2022

    urađena mi je fiksacija trohanternog ili subkapitalnog dela femura, osteosintezo, nakon pada na kuk. imam 72 g i bila sam u dobrom fizičkom stanju. uzrok pada je verovatno tzv druga epilepsija, G40.2. prognoza?


  2. Marija Jovanović 25.03.2022

    urađena mi je fiksacija trohanternog ili subkapitalnog dela femura, osteosintezo, nakon pada na kuk. imam 72 g i bila sam u dobrom fizičkom stanju. uzrok pada je verovatno tzv druga epilepsija, G40.2. prognoza?


  3. jelena 21.11.2009

    A oporavak? Koje vezbe raditi kad se posle operacije dodje kuci, posle kog vremena nakon operacije je najbolje otici u banju i u koju...


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde