Trohanterni prelomi butne kosti (Fractura trochanterica femoris)

Trohanterni prelomi su prelomi proksimalnog okrajka butne kosti, koji nastaju između velikog i malog trohantera (gornji okrajci butne kosti).


Uzrok nastanka

Mehanizam povrede je najčešće slučajan pad na kuk prilikom saplitanja u kući ili na ulici, pri čemu osoba direktno udara velikim trohanterom o podlogu. Trohanterni prelomi su četiri puta češći kod osoba ženskog pola što se objašnjava i postmenopauzalnom osteoporozom.


Klinička slika

U kliničkoj slici je prisutan deformitet u proksimalnom delu femura, sa rotacijom noge upolje. Aktivni pokreti nisu mogući i povređeni ne može da podigne nogu od podloge. Pasivni pokreti, kao i pokušaj korekcije položaja povređene noge, su veoma bolni i praćeni krepitacijama. Postoji jako izražen hematom u proksimalnom delu femura. Opšte stanje povređenog je veoma loše.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenskih snimaka kuka u dva pravca.


Lečenje

Lečenje može biti neoperativno i operativno. Izbor zavisi od opšteg stanja povređenog i vrste preloma. Neoperativno lečenje se vrši skeletnom ekstenzijom. Operativno lečenje podrazumeva otvorenu repoziciju i unutrašnju fiksaciju fragmenata u reponiranom položaju pločicom i zavrtnjima. Prednost se daje dinamičkoj fiksaciji trohanternih preloma ( Mitkovićev dinamički unutrašnji fiksator, Ričardsov klin...).

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. jelena 21.11.2009

    A oporavak? Koje vezbe raditi kad se posle operacije dodje kuci, posle kog vremena nakon operacije je najbolje otici u banju i u koju...


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde