Velibor Jovanović

Specijalista interne medicine i kardiolog

 Velibor Jovanović

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Spec. dr med. Velibor Jovanović je specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Radno iskustvo je stekao radeći u Kliničkom centru Srbije na Klinici za urgentnu kardiologiju, Klinici za kardiologiju, Klinici za kardiohirurgiju  i u Pejsmejker centru.

U Pejsmejker centru Kliničkog centra Srbije radi poslednjih 15 godina gde je i načelnik odeljenja polunitezivne nege.

Svakodnevno obavlja implantacije pejsmejkera, kontrole i podešavanje rada pejsmejkera, ekspertske procene potrebe za ugradnjom pejsmejkera kao i kardiološko – aritmološke preglede.

U Opštoj bolnici „Aurora” njegov posao obuhvata:

Kontrolu i podešavanje pejsmejkera

Ekspertsku procenu potrebe za ugradnjom pejsmejkera

Kardiološko – aritmološke preglede

Očitavanje i analizu 24h, 48h ili 72h holter monitoring EKG-a

Očitavanje i analizu 24h holter monitoringa krvnog pritiska

Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

Savetovanje i preporučivanje terapijeTumačenje laboratorijskih i rezultata drugih dijagnostičkih analiza

Objavio je više radova u domaćim i stranim stručnim časopisima. Aktivni je učesnik domaćih i stranih kongresa, seminara i radionica. Član je Evropskog udruženja kardiologa (European Society of Cardiology), European Heart Rhythm Association (EHRA), Heart Failure Association (HFA), Acute Cardiovascular Care Association (ACC) i Udruženja kardiologa Srbije.

Dr med. Jovanović obavlja preglede i na engleskom jeziku.
Zakažite pregled kod Velibor Jovanović