Prof. dr Ratomir Tišma

Prof. dr med. sci

 Ratomir Tišma

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Grad

Jezici

O lekaru

BIOGRAFIJA Prof. dr med. sci Ratomir Tišma rođen je 12.04.1941. godine u Beogradu, opština Vračar. Osnovnu školu i realnu gimnaziju Sveti Sava završio je u Prijedoru. Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1967. godine, gde je na klinikama obavio i jednogodišnji lekarski staž. Nakon toga zaposlio se u Domu zdravlja u Prijedoru. Stalni radni odnos zasnovao je 1968. godine u Institutu za fizijatriju i rehabilitaciju Ilidža – Sarajevo. Doktorsku disertaciju odbranio je 1978. godine. Za asistenta na predmetu Fizikalna medicina i rehabilitacija Medicinskog fakulteta u Sarajevu izabran je 1974. godine, a u zvanje docenta 1980. godine, a 1984. izabran je za šefa katedre za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju na Medicinskom fakultetu u Tuzli, gde je ujedno izabran za profesora. Bio je predsednik Udruženja lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH. Organizovao je mnogobrojne stručne seminare, simpozijume i kongrese. Učestvovao je na svim fizijatrijskim i balneoklimatološkim kongresima u Jugoslaviji i na dva svetska kongresa balneoklimatologa u Karlovim Varima i Budimpešti. Od 1987. godine je stručni i naučni saradnik banje Mlječanica, odnosno Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju. Pratio je kvalitet svih lekovitih voda u BiH, a naročito novootkrivenih bušenih i prirodnih izvora, kao potencijalnih budućih banja. Vodio je, kao odgovorni istraživač, pet domaćih i jedan međunarodni projekat dobijen od UNDP-YUG. za razvoj rehabilitacije u BiH. Od 1992. godine radio je u Institutu za rehabilitaciju u Beogradu, kao načelnik službe za balneoklimatologiju. Kao autor i koautor objavio je tri knjige. U domaćim i stranim časopisima i stručnim zbornicima radova objavio je preko 180 stručnih i naučnih radova. Od 2000. godine radi kao stručni i naučni savjetnik u laboratoriji ‚‚Hemolab‚‚ u Beogradu. Od 2006. radi kao privatni lekar i ima Specijalističku ordinaciju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ,,Dr Tišma,, na Bežanijskoj kosi – Novi Beograd.
Zakažite pregled kod Prof. dr Ratomir Tišma