Prof. dr sc Nenad Ivančević

Specijalista opšte hirurgije

 Nenad Ivančević

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Obrazovanje:

1985-1991. - Medicinski fakultet u Beogradu (prosčna ocena 9.64) 

1997. - Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa ocenom 10. 

1998. - Odbranio magistarsku tezu na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

2008. - Odbranio doktorisku disertaciju.


Radno iskustvo:

Od 1992. - U stalnom radnom odnosu na Klinici za ugrentnu hirurgiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. 

1998. - Izabran za asistenta na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu.

2002. - Reizabran je u zvanje asistenta, prvi put. 

2006. - Reizabran je u zvanje asistenta, drugi put. 

2009. - Dobio je zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

2014- - Izabran je za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu. 

Obavio je preko 5000 operacija iz oblasti urgenteni abdominalne hirurgije 

Do 2008. - Vršio je funkciju šefa intenzivne nege Odeljena opšte hirurije. 

Od 2008. - Raspoređen je na mesto načelnika Odeljena opšte hirurgije III Urgentnog centra. 2010-2014. - Direktor Gradskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.


Radovi i članstva:

Autor je i koautor više od 120 naučnih i stručnihi radova koji su objavljeni u domaćim zbornicima i časopisima.

Član je više udruženja hirurga: EOC, EDS, EHPBA, YUEH, Srpskog lekarskog društva. 
Zakažite pregled kod Prof. dr sc Nenad Ivančević