Prim. dr sci. med. Jadran Bandić

Specijalista plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije

 Jadran Bandić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

O lekaru

Osnovni podaci iz biografije:


Autor prvog domaćeg (jednog od prva tri u svetu) softverskog dijagnostičkog sistema (BEST cdvd) koji se bavi dijagnostikom kožnih tumora.

Osnivač prve Teledermoskopske dijagnostičke mreže u Srbiji.

Osnivač i prvi predsednik Balkanskog Udruženja za Dermoskopiju (2011.-2013).

Osnivač i prvi predsednik, član predsedništva Udruženja za Dermoskopiju Srbije (2002-2008).

Član svetskog borda za Dermoskopiju (IDS Board Member, od 2004.)

Visiting Consultant, Wexham Park Hospital, Slough, UK (od 1995.)

Član SRBPRAS-a (Srpsko udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju)

Član BAPRAS-a (Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju)

Predavač na odseku za Biomedicinsko inženjerstvo , Mašinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Osnivač CKT-Centra za tumore kože i direktor Specijalne bolnice za onkologiju i rekonstruktivnu hirurgiju ORS Hospital u Beogradu.


Ostali podaci:

Rođen 1953. godine u Goraždu. Osmogodišnje školovanje pohađao u Karađorđevu kod Bačke Palanke i Medveđi kod Leskovca. Gimnaziju završio u Gradačcu, a Medicinski fakultet u Beogradu 1978 godine.


Na hirurškom odeljenju Opšte bolnice u Pančevu započinje specijalizaciju iz opšte hirurgije novembra 1979 godine. Krajem 1983 godine započinje specijalizaciju iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije koju sa odličnim uspehom polaže 1986 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.


Godine 1986 je osnovao Odeljenje za plastičnu hirurgiju u Opštoj bolnici u Pančevu na kom je radio sve do 1998 godine.


Početkom 1999 g. otvara svoju privatnu lekarsku ordinaciju "Aesthetic and Hand Center" u sklopu koje radi CKT (Centar za kožne tumore). 25.12.2002 godine osniva ORS Hospital u Beogradu.


U septembru 2013. osniva Specijalističku ordinaciju ORS Plastična Hirurgija u Beogradu.


Hirurški opus – preko 25.000 operacija:

Učitelji:

Prim. Dr Jovan Milanović, opšta hirurgija, (period 1979 do 1984),

Prim. Dr Branko Griva, plastična hirurgija (period 1984 do 1986) i

Mr. Magdy Saad, estetska hirurgija (1994 - 1995)

Od usavršavanja nakon specijalizacije nabrojao bih pre svega:

Dva međunarniodna kursa plastične i rekonstruktivne hirurgije u Ljubljani 1985 i 1987g.

Evropski kurs za hirurgiju šake Umeo , Švedska (1987)

Međunarodne kurseve iz Estetske, Plastične i Kraniofacijalne hirurgije, 1996. u Denpasaru (Bali)

VII Internacionalni kurs iz Plastične hirurgije 1998. u Slough ( UK )

Od 1. Novembra 1994. do 18 februara 1995. godine boravio sam u Engleskoj, po pozivu gospodina Magdy Saada, tada predsednika udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPS) V. Britanije i tom prilikom nastavio svoje usavršavanje na nekoliko bolnica u Londonu, Windsoru, Wexhamu i Oxfordu. Osim toga, 1995. godine dobio sam zvanje Visiting Consultant, Wexham Park Hospital-a, UK i postao predavač na Oxfordu.U decembru 2013. godine uspešno odbranio magistarsku tezu na temu "Pouzdanost dermoskopije u dijagnostici bazocelularnog karcinoma kože"


Stručni radovi:

Do sada sam objavio preko 100 stručnih radova. 1996 godine dobio zvanje Primarijus.


Od stručnih važnih stručnih radova tokom zadnjih godina izdvaja sledeće:


Dermoscopy Key Points: Recommendations from the International Dermoscopy Society. Vol. 214, No. 1, 2007

Accuracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey. J Am Acad Dermatol. 2011


Sa svojim radovima (izmedju ostalog) učestvovao na:


Jugoslovenskom Kongresu Hirurga (1988, 1994 i 1998)

Kongresu Plastičnih i Maksilofacijalnih hiruga (Portorož 1988)

Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Strazbur 1989)

Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Lisabon 1991)

Internacionalnom seminaru za Hernije ( Nici 1990)

Medjunarodnom Kongresu hirurga (Atini 1990)

Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1994)

Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS , Slough 1995)

Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1998)

Sveazijskom Kongresu Plastičnih, Maksilofacijalnih i Kraniofacijalnih hirurga (Bali 1996)

Osnivačkom Kongresu iz Dermoskopije (Rim 2001)

Prvom Međunarodnom Kongresu za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju BIH (Sarajevo 2003)

Prvom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Napulj 2006)

Drugom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Barselona 2009)

Kurs iz Laser hirurgije ( Lajpcig 2009)

Prvi Kongres Srpskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Beograd 2010)

Sedmi Kongres Balkanskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Sarajevo 2011)


Seminari i kursevi:

Predsednik Internacionalnog Seminara za Plastičnu hirurgiju (Pančevo 1996)

Predsednik 15 Seminara iz Dermoskopije u periodu 2001-2013.

Predsednik 3 seminara u državama okruženja (2 u Makedoniji i 1 u BiH)Prim. dr Jadran Bandić je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, magistar medicinskih nauka, direktor ORS bolnice. Godine 1996. dobio zvanje Primarijus.

Izdvojeni stručni radovi:

Dermoscopy Key Points: Recommendations from the International Dermoscopy Society. Vol. 214, No. 1, 2007

Accuracy in melanoma detection: A 10-year multicenter survey. J Am Acad Dermatol. 2011

Sa svojim radovima (izmedju ostalog) učestvovao na:

Jugoslovenskom Kongresu Hirurga (1988, 1994 i 1998)

Kongresu Plastičnih i Maksilofacijalnih hiruga (Portorož 1988)

Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Strazbur 1989)

Internacionalnom Kongresu za Traumatologiju (Lisabon 1991)

Internacionalnom seminaru za Hernije ( Nici 1990)

Medjunarodnom Kongresu hirurga (Atini 1990)

Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1994)

Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS , Slough 1995)

Britanskom kongresu za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ( BAPS, London 1998)

Sveazijskom Kongresu Plastičnih, Maksilofacijalnih i Kraniofacijalnih hirurga (Bali 1996)

Osnivačkom Kongresu iz Dermoskopije (Rim 2001)

Prvom Međunarodnom Kongresu za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju BIH (Sarajevo 2003)

Prvom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Napulj 2006)

Drugom Svetskom kongresu iz Dermoskopije (Barselona 2009)

Kurs iz Laser hirurgije ( Lajpcig 2009)

Prvi Kongres Srpskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Beograd 2010)

Sedmi Kongres Balkanskog udruženja za Plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (Sarajevo 2011)

Seminari i kursevi:

Predsednik Internacionalnog Seminara za Plastičnu hirurgiju (Pančevo 1996)

Predsednik 15 Seminara iz Dermoskopije u periodu 2001-2013.

Predsednik 3 seminara u državama okruženja (2 u Makedoniji i 1 u BiH)

Nagrade i priznanja:

Vukova Nagrada 1968g

Oktobarska Nagrada ( SO Pančevo ) 1989g

Plaketa Srpskog Lekarskog društva 2000g

Prva nagrada za originalan stručni rad na Kongresu Dermatologa ( Beograd 2001)

Dobitnik Microsoft Health Users Group Innovation Awards za 2013.
Zakažite pregled kod Prim. dr sci. med. Jadran Bandić