Prim. dr sc Dejan Ilinčić

Specijalista grudne i endokrine hirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

 Dejan Ilinčić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O doktoru

Dr Dejan Ilinčić je specijalista grudne hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije i obavlja minimalno invazivne video-asistirane operacije štitaste žlezde kao i paraštitastih žlezda.

Nakon položenog stručnog ispita zaposlio se kao klinički lekar na Institutu za Plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici na Klinici za Grudnu hirugiju, a od 2001. godine bio je u stalnom radnom odnosu.

Obrazovanje:

2000. - Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu

2007. - Položen specijalistički ispit iz grudne hirurgije

2009. - Odbranio magistarsku tezu pod naslovom “Efikasnost intraoperativne krionalgezije u smanjenju postoperativnog bola nakon torakotomije”.

2016. - Odbranio doktorsku disertacija pod nazivom “Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim ooljenjima štitaste žlezde”, Medicinski fakultet u Novom Sadu.

2016. - Stekao zvanje primarijusa

2017. - Odbranio rad iz uže specijalizacije nazivom „Minimalno invazivna tireoidektomija u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde sa udruženim hašimoto tireoiditisom“, čime je stekao stručni naziv specijaliste endokrine hirurgije.

2008. - Boravio na Ruhrland klinici u Essenu u Nemačkoj, radi stručnog usavršavanja iz oblasti opšte grudne hirurgije.

2008. - Boravio na klinici Ivo Pitanguy u Brazilu, radi stručnog usavršavanja iz oblasti rekonstruktivne i estetske hirurgije dojki, zida grudnog koša i prednjeg trbušnog zida.

2010. - Boravio u Italiji na Dipartimento di ChirurgiaUniversità di Pisa, gde je završio Thyroidectomy Surgery Workshop.

2010. - Boravio u Frajburgu u Nemačkoj ge je završio Advanced Training Course on Laser Application in Thoracic Surgery.

Publikacije:

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima, kao i više poglavlja u udžbenicima.

Profesionalna članstva: Član je Srpskog lekarskog društva – Sekcija grudnih hirurga, Društva lekara Vojvodine, Udruženja kardiotorakalnih hirurga SCG, Evropskog Udruženja grudnih hirurga (European Society of Thoracic Surgeons).

Stručne aktivnosti: Učesnik je brojnih stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je kao koistraživač u dve medjunarodne onkološke studije sprovedene na Institutu za plućne bolesti Vojvodine. Licencirani je grudni i endokrini hirurg od strane DHA (Dubai Health Authority)

Strani jezici: Engleski jezik

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Prim. dr sc Dejan Ilinčić