Dipl. logoped Biljana Milošević

Defektolog-logoped

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

Jezici

O lekaru

Biljana Milošević je po završetku Defektološkog fakulteta, smer logoped 2004. godine, odradila pripravnički staž na klinici za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" nakon čega je nastavila da se stručno usavršava. 

Učesnik je više seminara, konferencija i predavanja o različitim temama iz struke kao što su: 

  • "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju", 
  • "Savremeni trendovi u lečenju nagluvosti i gluvoće", 
  • "Patologija glasa kod dece predškolskog i školskog uzrasta", 
  • "Živeti sa autizmom - iz perspektive pacijenta, roditelja i profesionalaca", "Govor i Jezik", 
  • "Forum o dečjoj i adolescentnoj psihijatriji, dani instituta za mentalno zdravlje". 

Na institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora je 2009. dobila sertifikat za primenu KSAFA sistema i KSAFA-m aparata u kliničkoj praksi. 

Poseduje sertifikat TA 101 "Uvod u transakcionu analizu". Stručno je usavršena za podršku vaspitačima i nastavnicima u pravljenju i primeni individualnih vaspitno-obrazovnih programa po inicijativi za inkluziju. Višegodišnje iskustvo na poziciji logopeda stekla je radom u osnovnim školama i predškolskim ustanovama u Beogradu. 

Od 2015. godine radi kao reedukator psihomotorike, a od oktobra 2016. godine i kao logoped u Udruženju "Na pola puta". 

Sredinom 2017. godine otvara svoj studio za edukaciju "Sila glasa" u kojem radi sa decom i odraslima.

Obrazovanje:

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu do 2004

Osnovne studije.

Radno iskustvo:

Klinika za rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović od 2004

Pripravnički staž.

Udruženje "Na pola puta" od 2015 do 2016

Reedukator psihomotorike.

Udruženje "Na pola puta" od 2016

Logoped.

Studio za edukaciju "Sila glasa" od 2017

Osnivač i zaposleni logoped.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Dipl. logoped Biljana Milošević