Udvostručenje unutrašnjih ženskih polnih organa

Udvostručenje unutrašnjih ženskih polnih organa nastaje usled nepotpunog spajanja Müllerovih kanala. U ovu grupu spadaju anomalije različitog stepena, od blagog sedlastog ulegnuća dnu materice (uterus arcuatus), do potpunog udvostručenja materice i vagine (uterus duplex didelphys et vagina duplex). Pri tome, po pravilu, postoji simetričnost.

  • Uterus arcuatus je blaga anomalija kod koje postoji samo sedlasto udubljenje dna materice.
  • Uterus subseptus je takva anomalija kod koje se sagitalna pregrada nalazi samo u gornjem delu tela materice.
  • Uterus septus ima pregradu koja deli čitav kavum uterusa.
  • Uterus biforis ima normalnu šupljinu kavuma, a cervikalni kanal je septumom podeljen na dve plovine.
  • Uterus duplex je anomalija kod koje postoje dva sasvim odvojena uterusa.
  • Uterus bicornis bicollis je razvojna anomalija kod koje postoje dve šupljine materice, dva cervikalna kanala, a spoljašnji sloj miometrijuma u području grlića je zajednički.

Ponekad, kod potpunog udvostručenja unutrašnjih polnih organa na jednoj strani postoji ginatrezija u području vagine (vagina unilateralis atretica). Obično je atretična desna vagina i ona je različito duga. Na strani na kojoj je vagina atretična, skoro nikad nije razvijen bubreg, što olakšava otkrivanje ove retke anomalije. Smetnje nastaju tek nakon pojave menarhe (prve menstruacije). Menstruacije se javljaju redovno, ali su izrazito bolne.

Pri ginekološkom pregledu se obično paplpira napeto elastična rezistencija različite veličine, koja jače dislocira uterus u stranu. Pregled spekulumom je često otežan zbog dislokacije vagine, a grlić i ako se prikaže, ne pomaže dijagnozi. S obzirom na redovne menstruacije, ne pomišlja se na retenciju menstrualne krvi (hematokolpos, hematometra, hematosalpinks), nego se shvata kao cista adneksa. Kod bolesnica sa jednostrano atretičnom vaginom, dve materice i spojem između njih, tegobe su manje izražene jer se kod njih menstrualna krv samo delimično zadržava.

Lečenje je hirurško. Da se menstrualna krv ne bi zadržavala na strani atretične vagine, operativno se spaja vagina koja se završava slepo sa onom koja nije promenjena. Na donjem polu se pravi široka incizija ili se reže septum u celosti.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde