Disgrafija

Teškoće pri pisanju koje se manifestuju nepravilnim rukopisom tj. poremećajem lineacije i grafomotornog čina dijagnostikuju se kao disgrafije.

Uzrok nastanka

Prema uzroku disgrafije se dele:
 • Nasledna disgrafija
 • Teškoće u pisanju uzrokovane delovanjem spoljašnjih nepovoljnih faktora na dete u razvoju
 • Kombinovani oblik (najčešći uzrok disgrafije - kombinacija predispozicija sa delovanjem dva do tri spoljašnja nepovoljna faktora)

Klinička slika

U simptome disgrafija spadaju mešanje velikih i malih slova, nepravilna veličina i oblik slova, nedovršena slova, nastojanje da se pisanje koristi kao komunikaciono oruđe, smanjena brzina pisanja ili prepisivanja, pričanje sa sobom u toku pisanja, opšta nečitljivost. Zgrčeni prsti prilikom pisanja; neobičan položaj tela, ručnog zgloba i papira prilikom pisanja; nepotrebno brisanje napisanog; neprepoznavanje velikih i malih slova, kao i normalnih i kurzivnih slova; pogrešno korišćenje margina i redova; neorganizovano pisanje po strani; nedovoljna brzina prilikom prepisivanja; opšta nečitljivost; potreba za verbalnim signalima; oslanjanje na mentalnu sliku onoga šta npr. radi ruka dok piše; primena verbalnih uputstava i sporo planiranje.

Disgrafičan rukopis je neuredan, loše postavljen u prostoru stranice na kojoj je izveden, bez jasno izvedenih margina. Tekst je često neuredan, redovi su ulomljeni, talasasti ili silaze koso, ne prateći očekivan horizontalni pravac. Reči su između sebe stisnute ili je prostor između njih neujednačen, čas je širi , čas je uži. Druga grupa obeležja disgrafičnog rukopisa odnosi se na loše oblikovanje slova. Često se ispravljaju slova docrtavanjem delova, "retuširanjem''. Slova se ne nadovezuju nego se često nadodaju, sudaraju ili jedna iskaču iznad drugih. Neka su slova ''atrofična''. Treću grupu obeležja disgrafičnosti čini nepoštovanje proporcija delova slova i oblikovanje slova u odnosu na tri zone u okviru kojih se rukopis postavlja. Ovlaš vođena lineacija je nekada ujednačena, pa je ceo rukopis tako postavljen da slova deluju nesigurno, tanka su, a nekada su u celini pisana krutom tvrdom lineacijom koja para podlogu.

Disgrafije su klasifikovane u 4 osnovne grupe: vizuelne, auditivne, jezičke i grafomotorne.

Vizuelne disgrafije nastaju usled izmenjene vizuelne percepcije i diskriminacije, poremećaja vizuelne memorije, prostorne orijentacije i suženog opsega vizuelne percepcije. Najčešći simptomi su nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnih po obliku, zbog čega dolazi do njihove zamene. Poremećaje prostorne orijenatacije naročito srećemo kod dece kod koje nije uspostavljena dominacija jedne polovine tela.

Auditivne disgrafije nastaju usled nerazvijenog fonemskog sluha kada i pored normalnog fiziološkog prijema zvuka ne postoji  auditivno diferenciranje fonema. Sposobnost auditivnog uočavanja razlika između akustički sličnih glasova uslov je za izgradnju jasne auditivne predstave tih glasova, pa ne raspolaže ni odgovarajućom auditivnom memorijom za njih. Auditivne disgrafije dolaze do izražaja u diktatu i u svim oblicima samostalnog pisanja.

Jezičke disgrafije u osnovi imaju patološki jezički razvoj i patološki nerazvijen govor. Sreću se obično kod učenika koji imaju razvojnu disfaziju. To su deca sa oskudnim rečnikom i izrazitim agramatizmom, čije poreklo nije dijalekatske prirode. U sličnu kategoriju spadaju i predškolska deca s proširenim artikulacionim smetanjama.

Grafomotorne disgrafije proističu iz nerazvijenih i nekoordiniranih grafomotornih pokreta ruke, koji dovode u pitanje sam rukopis kao takav, a ne njegovu sadržajnu i pravopisnu (ortografsku) stranu.

Prema nivou izraženosti postoje:
 • Laka disgrafija
 • Izražena disgrafija
 • Agrafija (potpuna nesposobnost pisanja, obično je prelazno stanje koje nakon prve do druge godine školovanja prelazi u stabilnu disgrafiju, praćena je ozbiljnim specifičnim teškoćama u početnom učenju - dete ima velikih problema u učenju slova).

Dijagnoza

Deca čiji je problem disleksija i/ili disgrafija često su intelektualno natprosečna, pa na svoj poremećaj mogu da reaguju povlačenjem u sebe, izbegavanjem čitanja i pisanja i drugih školskih zadataka. Iz tog razloga, treba dete na vreme odvesti kod logopeda, koji će proceniti vrstu i težinu poremećaja i uključiti ga u tretman.

Lečenje

Na osnovu simptomatologije, izrađuju se individualni planovi i programi tretmana za svako dete. Roditelj ima važnu ulogu u realizaciji programa, koji je veoma širok i uključuje vežbe : auditivne percepcije (razlikovanje, pamćenje, analize i sinteze glasova), vizuelnog pamćenja i razlikovanja slova, grube i fine grafomotorike artikulacije glasova, logomotorike, impresivnog i ekspresivnog govora, pisanje štampanih malih i velikih slova azbuke u svesci s kvadratima, pisanje rečenica, zatim diktat, prepis i slobodan sastav.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 2

 1. Diana Vinkovic 04.10.2012

  Imam sina kome je 26god, od polaska u prvi razred uocili smo da ima teskoce sa pisanjem ali na testu kod upisa niko nam nije skrenuo paznju na problem. Cak sta vise savet je bio da neinsistiramo na prebacivanje pisanja u desnu ruku. Inace je levoruk. U 4 razredu smo ipak otisli kod decijeg psihologa i logopeda, privatno. Poceo je sa terapijom koja nije dala nikakvih rezultata, i dalje je izbegavao pisanje domacih, mnogo lakse je savladavao gradivo usmeno. 1999 odlazimo iz zemlje i tu nastaje problem, uz nasu pomoc zavrsio je gimnaziju ali dalje nista. Svasta je pocinjao i dok je memorija prazna on ide na casove, nemoze da hvata beleske a da pamti je previse. Nemoze da nadje posao jer nema zavrsenu nikakvu strucnu skolu. Nervozan je depresivan, nenalazi sebe. Inace je dobar decko, ali nedaje nam mogucnost da mu pomognemo, a neznamo ni kako. Ako imate neki savet bili bismo zahvalni. Pozdrav


 2. DALIBORKA VUCKOVIC 13.09.2009

  Moje dete ima disgrafiju koja je dosta izrazena interesuje me kakva prava za lecenje imaju deca sa dijagnozom disgrafije. Dete se leci od 4 godine u dz zvezdara posto to lecenje nije imalo efekta poslato je u kralja milutina tamo smo isli vise od 1 god. Ali oni nemaju vremena da rade sa disgraficnom decom zato sto su pretrpani. Konkretno sa mojim detetom su radili samo po pola sata sto nije dovoljno za problem koji imamo u skoli. Saznali smo od logopeda za institut za eksperimentalni govor u jovanovoj tamo smo bili na testiranju i oni su dali predlog da dete ima tretman u trajanju od 1 h tri puta nedeljno. U nemanjinoj su nas odbili i vratili u kralja milutina gde ja vise ne zelim da vodim dete zato sto je ceo prvi razred izgubilo vreme a nista nije uradjeno samo je dete dovedeno do razvojnog odeljenja u skoli. Interesuje me da li ja imam prava da lecim dete gde ima efekta ili ne? Inace zasad u jovanovoj moram da placam a inace redovno placam svoje doprinose pa se nadam da imam prava da normalno dobijem i lecenje. Inace imam troje dece i necu moci dugo da placam institut. Unapred zahvalna za svaki savet.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde