Pareza mišića larinksa


Pareze mišića larinksa predstavljaju slabljenje tonusa pojedinih ili grupe mišića, pod pretpostavkom da je inervacija očuvana.

Uzrok nastanka

Mišićne pareze nastaju kao posledica zapaljenjskih procesa u larinksu ( grip, akutni i hronični laringitisi i dr) i preopterećenja glasa kod pojedinih zanimanja (pevači, glumci, predavači, vojna lica).

Klinička slika

Postoji više oblika pareza mišića larinksa koji se jedino razlikuju po laringoskopskom nalazu. Obično su obostrane i njihov oblik zavisi od mišića koji je oštećen. Internus - paraliza nastaje prilikom pareze m. thyreoarythenoideus s. vocalis-a. Pri fonaciji glasne žice se ne sklapaju dobro, već postoji ovalni vretenasti otvor između prednjih i srednjih trećina glasnih žica. Transversus - pareza se javlja kod pareze m. interarythenoideusa. Pri fonaciji glasne žice se primiču do sredine, ali u zadnjoj komisuri ostaje mali trouglasti otvor. Kod svih mišićnih pareza poremećena je samo funkcija glasa. Disfonija (poremećaj u stvaranju glas) je jedini simptom i zavisi od veličine pareza mišića, a kreće se od lake promuklosti do afonije ( potpuni gubitak glasa). Funkcija disanja nije narušena.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, ORL pregleda (laringoskopija).

Lečenje

U lečenju je potrebna pošteda od vokalne aktivnosti i primena antiinflamatorne i vitaminske terapije, kao i elektrostimulacija. U lečenje se uključuje i fonijatrijska rehabilitacija glasa.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Gordana Nadj 12.01.2010

    Posle operacije štitne žlezde, imala sam problem i sa glasom i sa gušenjem usled pareze glasnih žica. Nakon fonijatrijskih vežbi i bolničkog lečenja stanje je stabilizovano, ali se moram uzdržavati svih fizičkih napora.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde