Paraliza mišića laringsa

Paraliza motornih nerava larinksa može biti na centralnom nivou (supranuklearna i nuklearna) i periferna.

Uzrok nastanka

Centralne paralize izazivaju procesi u centralnom nervnom sistemu. Periferna paraliza nastaje zbog pritiska, povrede nerva (trauma, jatrogeno) ili maligne infiltracije, neuritisa, avitaminoze, hemijskih ili infektivnih toksina.

Klinička slika

Klinička slika zavisi od toga da li je zahvaćen n.vagus, n.recurrens (jednostrano ili obostrano) i n.laryngeus superior. Glavne tegobe su disfonija ( poremećaj stvaranja glasa), dispneja ( otežano disanje), a ređe se javlja i disfagija (otežano gutanje).

Jednostrana paraliza rekurensa ne ometa disanje i glavna smetnja je promuklost koja se vremenom poboljšava usled kompenzatornih pokreta suprotne glasne žice. Govor može biti normalan ako paralisana glasnica ostaje uz medijalnom položaju. Nasuprot tome, kod obostrane paralize je disanje lako otežano zbog medijalnog položaja glasnica, posebno za vreme napora, kašalj je slab, ali je zato glas obično dobar.

Pri oštećenju vagusa, pored jednostrane potpune paralize larinksa, javljaju se i tahikardija i ekstrasistole.

Paraliza laringeus superiora je skoro uvek udružena sa paralizom rekurensa. Disanje je je uredno, glas je grub i brzo se zamara, a moguća je i aspiracija hrane.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, ORL pregleda (indirektni pregled larinksa), laboratorijskih analiza, radiografije.

Lečenje

Pri bilateralnoj paralizi, ako je disanje jako ugroženo, treba izvršiti traheotomiju. Suženi glotis može hirurškim putem da se proširi ekstralarinksnim i endolarinksnim metodama uz pomoć mikrolaringoskopije. Kod jednostrane paralize larinksa, lečenje se sastoji u stimulaciji mišića larinksa galvanskom ili faradskom strujom uz davanje velikih doza vitamina B. U lečenje se uključuje i fonijatrijska rehabilitacija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 5

 1. Vlajkovik Violeta 15.12.2020

  Pre pet godina sam napravila operaciju glasnih zica. Imala polipe od tada i moj glas nije čist kako je bio i ne mogu vise da pevam brzo se zamaram i skripi mi glas. Da li moj glas može da mi se vrati ili će ostati tako?


 2. Milena 21.08.2020

  Odavno imam problem sa disanjem i glasnim žicama i pored javljanja lekaru ništa mi nisu dali da rešim problem.


 3. dragan 30.05.2020

  67' sam godište i pre godinu i po dana mi je saopšteno da imam obostranu paralizu glasnih žica. Teško govorim, a nije mi objašnjeno šta dalje je potrebno da uradim da bih rešio taj problem.


 4. Dejan kartov 08.08.2017

  Izvađena mi je parateroidna žlezda sa leve strane. Dva mijeseca nisam mogao da pijem i da jedem. Sada je to znatno bolje, ali glas mi se ne vraća. Da li će mi se glas vratiti ili treba uraditi neki zahvat? 


 5. Mijana 16.07.2012

  Mojoj baki je urađena traheotomija. Ustanovljena je obostrana paraliza glasnica koje su u medijalnom položaju, ali se uzrok ne zna. Nikakvu operaciju doktor nije pominjao. Da li se takve operacije u Nišu ne rade ili postoji neki drugi razlog? Na koja vrata da zakucam?


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde