Retroperitonealna krvarenja i hematomi

Retroperitonealna krvarenja i hematomi su najčešće traumatskog porekla. Predstavljaju tešku komplikaciju povreda trbuha, sa mortalitetom od 40% do 70%. Ređe nastaju usled predoziranja antikoagulantnih lekova,  rupture aortne aneurizme ili kao  posledica translumbalne kateterizacije abdominalne aorte ili vene cave inferior.


Klinička slika

Pacijenti sa retroperitonealnim hematomom se žale na bolove u trbuhu, slabinama ili leđima. Prisutni su manje ili više izraženi  znaci hipovolemijskog šoka. Nakon 24 časa od povrede, javljaju se ekhimoze i petehije (podlivi i tačkasta krvarenja po koži) u slabinskom predelu. Laboratorijski nalazi pokazuju, najčešće, sniženi hematokrit i hematuriju.


Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih nalaza, nativne grafije abdomena i karlice, CT-a (kompjuterizovana tomografija).


Lečenje

Lečenje je hirurško. Zbrinjavanje zavisi od mehanizma povređivanja, opšteg stanja pacijenta, anatomske lokalizacije i ekstenzivnosti hematoma.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde