Presbiopija

Vidna oštrina na blizinu se s vremenom, sa starenjem sočiva, smanjuje, pa je posle četrdesetih godina života smanjena do te mere da je potrebno nošenje naočara za blizinu. To je staračka dalekovidost ili presbiopija.

Uzrok nastanka

Presbiopija je uzrokovana prirodnim starenjem i promenama na sočivu u oku. Kada ljudi napune 40 godina, sočivo počinje da gubi elastičnost. Postepeno se gubi sposobnost fokusiranja bliskih objekata.

Klinička slika

Amplituda - obim - akomodacije sa godinama opada progresivno, tako da u dubokoj starosti biva svedena na nulu. Između 40. i 45. godine života obim akomodacije se znatno smanji i obično je manji od 4 dioptrije. Zato se kod osoba čiji se rad i posao sastoji u čitanju, pisanju ili obavlja na maloj udaljenosti pojavljuju smetnje pri radu, vid se zamagljuje, slova igraju, što se može kompenzovati udaljavanjem knjige ili predmeta koji se pri radu na određenoj blizini obrađuje. Ova pojava je jače izražena ako je svetlost slabija, naročito uveče, kada dolazi do većeg širenja zenice, usled čega su rasipni krugovi jače izraženi i veći.

Kod nekorigovane hipermetropije potreba za korigujućim staklima za čitanje i rad na blizinu pojavljuje se i pre 40. godine. Kod miopije malog stepena presbiopne pojave javljaju se znatno kasnije. Ako postoji miopija od  –2 dioptrije, osoba će osetiti smetnje usled presbiopije tek između 50-55. godine života.

Promene koje nastupaju kod presbiopije uzrok su glavoboljama, poremećenom vidu na blizinu i nemogućnosti obavljanja rada na određenom odstojanju.

Lečenje

Jedino lečenje presbiopije je određivanje odgovarajućih naočara. Presbiopnim osobama koje prvi put počinju da nose korekciona stakla treba propisati nešto malo slabije staklo nego što bi bilo potrebno, pa tek nakon nekog vremena posle dobijanja prvih naočara treba propisati punu odgovarajuću korekciju presbiopije.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Bora Nikolić 06.10.2018

    Korekcija presbiopije može da se uradi i multifokalnim kontaktnim sočivima.


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde