Feltijev (Felty) sindrom

Feltijev sindrom je potecijalno ozbiljno stanje udruženo sa reumatoidnim artritisom. Karakteriše se trijasom - reumatoidnim artritisom (RA), splenomegalijom (uvećanom slezinom) i granulocitopenijom (smanjen broj granulcita).

Uzrok nastanka

Rizični faktori za nastanak Feltijevog sindroma su pozitivan reumatoidni faktor (RF), dugotrajni RA, agresivni, erozivni sinovitis, pozitivan HLA - DR4, ekstraartikularne manifestacije RA.

Klinička slika

Početku Feltijevog sindroma prethodi dugogodišnji agresivni RA, sa zapaljenjima zglobova ali i ekstraartikularnim manifestacijama (reumatoidni noduli, pleuroperikarditis, vaskulitis, periferna neuropatija, episkleritis, Sjoegrenov sindrom, adenopatija).

Može se palpirati splenomegalija koja je praćena bolom u levom gornjem kvadrantu abdomena. Bol je uzrokovan infarktima slezine i distenzijom kapsule. Javlja se i limfadenopatija ( uvećane limfne žlezde), gubitak telesne težine, deformiteti zglobova, sinovitis, ulceracije na donjim ekstremitetima, znaci sistemskog vaskulitisa i drugih vanzglobnih manifestacija RA.

Mada su mnogi pacijenti asimptomatski, kod nekih se razvijaju veoma teške infekcije usled smanjenog broja granulocita. To su najčešće bakterijske infekcije kože i respiratornog trakta.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, laboratorijskih nalaza (krvna slika, leukocitarna formula, RF, antinuklerana antitela).

Lečenje

Pre svega treba dobro kontrolisati RA. Imunosupresivna terapija dobro deluje i na RA i na slenomegaliju i na granulocitopeniju. Lek izbora je metotreksat. Ciklofosfamid, penicilamin, soli zlata su lekovi drugog izbora. Kod upornih stanja dolazi u obzir splenektomija.


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. nevena nesovic 29.04.2011

    Od 2002 godine bolujem od ra i na intezivnoj sam terapiji `metatraksat, resohin, dekortin, folna kiselina i vitaminska th. Interesira me da li pored redovnog uzimanja ove th mogu oboleti od felti sindroma


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde