Tubulointersticijumska nefropatija izazvana lekovima

Tubulointersticijumske nefropatije su heterogena, velika grupa poremećaja koji primarno zahvataju intersticijum i tubule. Mogu biti izazvane različitim uzročnicima, a to su bakterijske infekcije, lekovi, metabolički poremećaji, teški metali, zračenje, vaskularne promene, nasledni poremećaji, neoplastične bolesti, imuni poremećaji i drugo. Po toku bolesti, mogu da budu akutne i hronične. Akutni hipersenzitivni tubulointerticijumski nefritis se najčešće povezuje sa senzitivnom reakcijom na lekove.

Uzrok nastanka

Najčešći uzrok je meticilin, a česti uzroci su i rifampicin, penicilin, fenindion, ampicilin, sulfonamicin, nesteroidni antiinflamatotni lekovi i oralni hipoglikemici. Ređi uzročnici mogu da budu: furosemid, tiijazidi, cefalotin, cefaloridin, alopurinol, aspirin i dr.  

Klinička slika

Klasična sistemska trijada: povišena telesna temperatura, raš i eozinofilija se nalaze u oko trećine bolesnika. Svaka od ovih manifestacija, i neke alergijske rekcije, najčešće se javljaju odvojeno, ali ponekad i zajedno sa bolom u slabinama i sa artralgijom ( bol u zglobovima). Raš je obično makulopapulozan. Bolest bubrega se ispoljava 2 - 37 dana posle početka terapije. Najčešći urinarni nalaz uključuje hematuriju (krv u mokraći), blagu proteinuriju (proteini u mokraći), leukocituriju i eozinofiluriju (leukociti i eozinofili u mokraći). Uz to se može javiti i bol pri mokrenju i prisustvo gnoja u mokraći. Bubrežne funkcionalne abnormalnosti obično se karakterišu akutnom neoliguričnom bubrežnom insuficijencijom. Međutim, u najtežim slučajevima prisutna je oligurija (smanjeno izlučivanje mokraće). Najčešće se javlja nefropatija sa gubitkom natrijuma i distalna renalna tubulska acidoza.  

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze (korišćenje leka), kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijskih analiza, ultrazvuka, intravenske urografije, biopsije bubrega.  

Lečenje

Terapija uvek zahteva obustavu primene leka koji je doveo do tubuloinerticijumske nefropatije, a u slučajevima težeg oštećenja preporučuje se prednizon. U slučaju pojave akutne bubrežne slabosti, moraju se primeniti konzervativne mere lečenja u kombinaciiji sa dijalizom.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde