Kućna nega starih lica

Edukacija o podršci u kućnoj nezi starih osoba je neophodna našem društvu. Kada govorimo o kućnoj nezi, postoji mnogo elemenata koji spadaju pod taj kišobran, a samo neki od potrebnih formata jesu obilazak mediciniskih sestara/negovatelja koji pružaju podršku porodicama nakon otpusta bolesnika iz bolnica ili nekog stanja koje je zadesilo obolelog, te zbog etiološke prirode bolesti taj bolesnik nije za hospitalizaciju.

„Smatram da je neophodno da postoji format i služba koji će pratiti bolesnika i pružiti mu podršku u kućnoj nezi na jedan holistički način, pružajući bolesniku bezgraničnu motivaciju za napretkom, baš kao što to babice pod okriljem patronažne službe čine u radu sa bebama" poručuje Stefan Sabljov.

Edukacijom do pravilne nege naših starijih

Nega bolesnika je veoma širok pojam i postoji mnogo različitih nivoa i dimenzija zdravstvene nege. Modernim obrazovanjem medicinskih sestra se pojam zdravstvene nege bolesnika u velikoj meri nadogradio i proširio, pa tako danas imamo univerzitete za medicinske sestre koje se na akademskim, a kasnije i master studijama spremaju za sve izazove koje nega bolesnika nosi.

Međutim, postoji i drugačiji put, nakon završene srednje medicinske škole, recimo smera zdravstveni negovatelj, možemo se doškolovati smerom medicinska sestra-tehničar i na taj način steći neophodne i osnovne veštine i znanja kako bismo mogli da pomognemo starijim licima. Kasnije, radi dodatnog usavršavanja se upisuju studije na višoj medicinskoj školi i smer strukovna medicinska sestra.

Iskustvom do improvizacije u izazovnim situacijama

Na našim prostorima ne razmišljamo previše šta će se dogoditi kada ostarimo mi ili neko od naših članova porodice. Jedina strategija su ustanove za stara lica ili improvizovanje u datom momentu, u zavisnosti od kompleksnosti situacije koja nas zadesi. Zapravo, o nezi u trećem dobu treba da razmišljamo mnogo pre nego što ono zastupi. Ministarstvo zdravlja je pre nekoliko godina dalo mogućnost obrazovanim medicinskim sestrama i tehničarima da osnuju sopstvenu privatnu praksu u vidu ambulante za zdravstvenu negu, a to je divan način da doprinesemo javnom dobru.

Pripremiti se za negu starijih osoba

Ne postoji savršen recept za adekvatnu pripremu, postoje samo manje ili veće komplikacije sa kojima se porodice svakodnevno nose. Važna je otvorenost za saradnju sa timom za negu u bolnicama i nakon otpusta iz bolnice. Dan po dan novonastale situacije u kući postaju sve jasnije i znatno lakše ih porodice rešavaju. Ne zaboravite da je i u starijem dobu važna umerena fizička aktivnost, te podržite i motivišite svoje starije da budu fizički aktivni.

Naš sagovornik navodi da je tokom svog dugogodišnjeg rada primetio da postoje dva modela porodica: one koje aktivno žele da učestvuju u nezi i zbrinjavanju obolelih srodnika i oni koji to iz nekog razloga ne žele. Oba modela imaju izrazitu empatiju i povezanost, ali ipak postoje ljudi koji ne žele da učestvuju. Upravo od toga zavisi kako će i na koji način porodica razviti veštine zbrinjavanja srodnika u kućnim uslovima. Kada su u pitanju najvažniji aspekti negovanja u kućnim uslovima, tu je važna Maslovljeva piramidu potreba, a to su:

  • zbrinjavanje fizioloških potreba,
  • potreba za sigurnošću,
  • ljubav i pripadanje,
  • poštovanje.

Iz svega toga proizilazi pozitivna samoaktuelizacija, što je preduslov za odvijanje kvalitetne nege pružene od strane porodice u njihovom domu.

Kako organizovati vreme i svoje obaveze kada kod kuće imamo starije lice koje zahteva negu?

Najveći stres leži u organizaciji vremena jer život nastavlja da se odvija, članovi porodice moraju da izvršavaju svoje radne obaveze tokom nedelje, neki imaju i malu decu kojima je takođe potreban nadzor i jednostavno je nemoguće sve uklopiti u savršenu kompoziciju. Preporuka je podrška trećeg ili stručnog lica kod kuće, ali samo onoliko koliko je potrebno. Dakle, nikako usled pritiska svakodnevnice porodice ne smeju da zapostavljaju učešće u nezi svojeg obolelog srodnika.

Naravno, postoje različiti modeli nege za različita stanja, te je pristup svakom pacijentu i svakoj porodici izrazito individualan. Pre svega treba temeljno sagledati da li je oboleli srodnik kandidat za negovanje u kućnim uslovima ili bi mu možda ipak smeštanje u neku od ustanova socijalne zaštite više odgovaralo, ukoliko jeste, kandidat pravi se jedan strateški plan koji ravnomerno uključuje članove porodice i negovatelje po određenom unapred pripremljenom planu  podrške obolelom. Ne biste verovali šta sve ljudi postižu kada je u pitanju nega svojeg srodnika samo kada se dobro organizuju i ravnomerno raspodele obaveze.

„Verujem da do 80% oporavka nakon bolesti se dešava isključivo jer je porodica tokom oporavka bila otvorena, harmonična, složna i puna podrške. Tu su i porodice koje se odlučuju da svojeg umirućeg srodnika takođe neguju kod kuće i te porodice su za mene lični heroji jer odlučujući se da se ne odvajaju u poslednjim danima daju srodnikovom integritetu posebno dostojanstvo i intimu“, poručuje Stefan Sabljov.


Podeli tekst:

Autor Stefan Sabljov
Stefan Sabljov je medicinski radnik koji se bavi negom starih lica i ima višegodišnje iskustvo u radu u gerontološkim i drugim centrima.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde