Razvoj govora i jezika kod dece između četvrte i pete godine

Na uzrastu od 5 godina roditelji često budu zabrinuti i pitaju se kada će se dovršiti govorno-jezički razvoj, kad će dete početi da priča kao odrasla osoba? 

U ovom periodu govorni razvoj, tj artikulacija, treba da sazri u potpunosti. 

Jezički razvoj ne prestaje nikad. On nastavlja da se odvija tokom celog života tako što čujemo nove reči i bogatimo i povećavamo dužinu svoje rečenice.

 

Šta razume dete na uzrastu od 4. do 5. godine?


Dete ima pažnju da sasluša kratku priču i nakon toga da odgovori na jednostavna pitanja vezana za pročitano.

Razume većinu stvari koje čuje kod kuće i u vrtiću.

Može da zapamti i ponovi četiri broja kad mu se izgovore polako.

Prati i izvršava jednostavne naloge koji uključuju udaljene predmete.

 

Govorno-jezički razvoj ima neraskidivu vezu sa razvojem socijalnih veština. Na ovom uzrastu dete:

 • Prati i izvršava tri naloga data istovremeno bez pomoći (navođenja)
 • Koristi konkretne naloge koje objašnjava ("Stani. Boli me.")
 • Služi se govorom da pozove druge da se igraju.
 • Govorom pokušava da reši nesuglasice sa vršnjacima.
 • Igra se takmičarskih igara.
 • Prati tok cele konverzacije.
 • Govori o nemogućim ili neostvarenim događajima ("šta ako...", "ja želim...") 

Artikulacija


Do sada dete treba pravilno da izgovara

A, E, I, O, U

B, P, T, D, K, G

V, J, M, N, F, H

S, Z, C

Č, Š, Ž, Ć, Đ, Dž, L

a tokom ovog period treba da se savlada izgovor glasa R i Lj.


Postoje brojni izgovori glasa R i u srpskom jeziku svi oni su nepravilni osim jednog, kad jezik treperi iza gornjih sekutića. Da bismo dobili pravilan izgovor ovog glasa, u terapijskim uslovima, neophodno je da znamo pravilno da izgovorimo sve ostale glasove (osim glasa Lj). Ako dete nije naučilo pravilan izgovor glasa R, a napunilo je 5 godina, neophodno je započeti logopedski tretman.


U govoru dece često susrećemo i zamenu glasa LJ glasom J. Često ni sami roditelji toga nisu svesni. Razlog tome jeste što se glas LJ retko sreće u našem govoru. Reči koje dete najčešće koristi su ljulja, napolje, ljubi,...i nekako tu je već kraj rečima koje sadrže ovaj glas.


Iako je broj reči u kojima ga susrećemo mali, sam glas lj nije za podcenjivanje. Tako da ako ga nismo usvojili ili ga nismo dovoljno dobro usvojili i diferencirali od glasa J, sa polaskom u školu kreću i problemi. Da li pisati prijatej ili piljatej ili priljatelj....?

 

Bogatstvo jezika na uzrastu od 4. do 5. godine podrazumeva da dete:


 • razume komparaciju (veliki, veći, najveći)
 • razume vremenske odnose (juče, danas, sutra, prvi, posle, sledeći, sledeće nedelje, prošle nedelje, ove nedelje)
 • razume pojmove drugačiji, najbliži, kroz, ceo
 • razume i koristi prostorne odnose (prvi, u sredini, poslednji)

 

 

Rečnik deteta koje ima 4,5 godina sadrži 1900 reči, a detata koje ima 5 godina između 2200 i 2500 reči. Dete staro 5 godina služi se rečenicama od 4,5 i više rečeničnih članova. U ovom uzrastu dete postavlja pitanja sa negacijom, koristi se oblicima NIKO, NIŠTA, ali može da ima problema sa duplom negacijom ("Niko došao.")

 

Spontanu konverzaciju započinjemo i održavamo postavljanjem i odgovaranjem na pitanja. To je detetov prozor u svet koji mu omogućava da bogati svoj rečnik i proširuje znanja.


Na ovom uzrastu dete:


 • odgovara na pitanja KADA?
 • Zna da odgovori na pitanje KOLIKO? (ali odgovor mora biti do broja 4, pošto dete nema pojam broja veći od 4)
 • Kad postavlja pitanja služi se svim gramatičkim pravilima bez odstupanja.
 • Kod dece na ovom uzrastu očekujemo razumljivost govora između 90 i 100%.

 

Kada je potrebno potražiti savet/pomoć logopeda?

Ako dete:

 • nema dovoljno pažnje da nas sasluša kad mu se obraćamo
 • ne izvršava tri naloga data istovremeno
 • ne izgovara ili ne izgovara pravilno glasove koje je trebalo da usvoji do 4. godine (najčešće su to Č, Š, Ž, Dž, L)
 • ima siromašan rečnik
 • služi se samo prostom rečenicom
 • ima teškoće da ispriča šta mu se desilo
 • ako okolina ima teškoća da razume dete.

Uvek je potrebno potražiti savet/pomoć logopeda, ako dete:

 • ima repetitivno ponašanje
 • ne pokazuje interesovanje za komunikaciju
 • muca

PROČITAJTE: Razvoj govora i jezika kod dece između treće i četvrte godine 


Zakažite pregled kod logopeda popunjavanjem Kontakt forme.


Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Vukotić bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde