Oprez - bučne igračke

Ako igračka stvara buku koja nadmašuje onu u diskoteci, sluh Vašeg deteta sasvim je sigurno u opasnosti. Buka osim toga negativno deluje i na emocionalno stanje ukućana koji postaju agresivniji.

”Igračke koje stvaraju veliku buku oštećuju detetov sluh“, upozoravaju u Toronto Star. Jedan tim kanadskih audiologa koji je vršio ispitivanja na ”40 igračaka namenjenih deci mlađoj od tri godine“ utvrdio je da ”najmanje 25 od tih igračaka stvara buku koja može oštetiti sluh malog deteta“.

Ne iznad 90

Učestalo izlaganje zvukovima iznad 80 do 90 decibela može dovesti do postupnog gubitka sluha. Za poređenje Walkmani često imaju maksimalnu jačinu zvuka od 113 decibela.

Istraživanje je pokazalo da najveću buku - jačine 115 decibela - stvaraju dečji mobilni telefoni. Buka koju te igračke proizvode ”manja je od buke mlaznog aviona, ali je veća od buke u većini diskoteka“, rekao je audiolog Richard Larocque.

Prema propisima kanadskog Ministarstva zdravlja, buka koju proizvode igračke ne sme biti veća od 100 decibela. Ali istraživanje pokazuje da bi ”sluh dece bio puno bolje zaštićen kad bi se postavilo ograničenje od maksimalno 87 decibela u trajanju od 30 minuta“.

Opasno i za roditelje


"Osim što oštećuje slušne kanale konstantna buka srednjeg ili visokog stepena uzrokuje stres, malaksalost i razdražljivost. Ne čudi zato da su mnogi režimi svojim protivnicima priuštili i mučenje bukom koje osobu lišava životne radosti i može je fizički i emocionalno potpuno iscrpiti," zapaža profesor Gerald Fleischer sa Univerziteta u Giessenu (Nemačka). Kad se povrh drugih stresnih okolnosti pojavi još i buka, to može dovesti do depresije, a i do pojave organskih bolesti, mišljenje je profesora Makisa Tsapogasa.

Život uz saobraćajnice

Studija provedena u Austiji (Tirol) na 1 400 dece u dobu 8 – 11 godina pokazala je da buka saobraćaja može negativno uticati na akademske uspehe dece, njihovo ponašanje i sposobnost koncentracije. Istraživači smatraju da bi arhitekti i gradski planeri u svom radu trebali posvetiti više pažnje ovakvim problemima.

Dugotrajna izloženost buci može štetno delovati na vašu ličnost. Kad su istraživači britanske vlade upitali žrtve zagađenja bukom šta osećaju prema onima koji su odgovorni za to, žrtve su govorile intenzivnim negativnim emocijama poput mržnje, osvete, pa čak i o ubistvu.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde