Oprezno sa biljnim lekovima

Smatra se da je upotreba lekova od bilja odnosno lekovitih biljaka najopštija forma tradicionalne medicine. U zemljama u razvoju biljni preparati i dalje zauzimaju važnu ulogu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to posebno u onima gde je pokriće zdravstvenih usluga ograničeno, dok su u idustrijalizovanim zemljama biljni preparati postali popularni u zadnjih deset godina.

Nekoliko primera objavljenih neželjenih dejstava i preduzetih mera iz časopisa Svetske zdravstvene organizacije ilustruju navedeno:

Kantarion 

Hipericum perforatum (St John's Wort - Blago Svetog Jovana - kantarion) uglavnom se koristi peroralno u obliku kapsula za terapiju blagih poremećaja raspoloženja odnosno kako u uputstvima za upotrebu stoji ''blagih depresija''. U većini zemlja smatra se tradicionalnim lekom i kupuje se, nije potreban recept lekara. Međutim učestali su izveštaji o interakciji kantariona sa nekim lekovima koji se koriste u osnovnoj terapiji pacijenta.
 
Smatra se da kantarion vrši indukciju određenih izoenzima citohroma P450 jetre usled čega dolazi do smanjenja koncentracije istovremeno primenjivanog leka, a samim tim i do smanjenja njegovog dejstva. S druge strane, nagli prestanak uzimanja kantariona dovodi do povećanja koncentracije istovremeno primenjivanog leka i do ispoljavanja njegovog toksičnog dejstva, što je posebno opasno kod primene ciklosporina, digoksina, teofilina i varfarina.
Evropska agencija za procenu medicinskih proizvoda (EMEA) ukazala je na interakciju kantariona i sledećih lekova: ciklosporin, digoksin, oralni kontraceptivi, teofilin, varfarin, dekstrometorfan, amitriptilin, nortriptilin, fenprokoumon, sa psihotropnim lekovima koji uključuju selektivne inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina kao  i sa triptanima koji se koriste u terapiji migrene, sa indinavirom i mogućnost interakcije i sa drugim anti-HIV lekovima, i antikonvulzivima.
 
Agencija za kontrolu lekova donela je odluku da svaki proizvod koji sadrži St John's Wort mora imati uokvireno upozorenje u kome stoji:
 
''Ovaj preparat može stupiti u interakciju sa drugim lekovima.
Konsultujte  lekara/farmaceuta pre nego što ga upotrebite''.
 
Sve ove informacije koje potiču iz zemalja sa visoko a i sa farmakoterapijom u razvoju ukazuju da poznata efikasnost nekog leka može izostati ako se on upotrebljava zajedno sa kantarionom u obliku komercijalno izrađenih npr. kapsula ili tableta, a i  sa čajem. Posledice mogu biti i fatalne, usled smanjenja koncentracije u krvi npr. digoksina, ciklosporina ili varfarina, ili bilo kog drugog leka, navedenog u ovim izveštajima.

Kofein 

Postoje mnogi izvori iz kojih osobe ne svojom voljom mogu uneti kofein. Neki od  dobro poznatih uključuju čaj, kafu, čokoladu i neka popularna bezalkoholna pića, ali osobe takođe moraju da znaju da određen broj lekova koji se izdaju na recept kao i oni koji se izdaju bez recepta, mogu sadržavati visoke koncentracije kofeina. Neka energetska pića i dijetetski dodaci takođe mogu  sadržavati značajne količine kofeina.
 
Guarana je popularni napitak koji sadrži kofein. Napravljen je od gajenog semena biljke Paullinia cupana koja ima prirodni sadržaj kofeina od oko 5%. Ovi proizvodi se smatraju hranom, i stoga nisu predmet deklarisanja sadržaja i regulativnih kontrola koje važe za lekovite preparate. Sadržaj kofeina u tako velikom broju proizvoda može dovesti do unošenja njegovih značajnih, potencijalno opasnih  količina. Simptomi ovakvog ²kofeinizma² mogu da se ispolje u vidu: muke, dijareje, omaglice, slabijeg varenja, aritmija srca, poremećaja disanja, treperenja i čestog uriniranja. Uz to, akutni simptomi prestanka uzimanja kofeina javljaju se tokom prvih 20-48 sati, ali mogu potrajati i nekoliko dana. Simptomi mogu uključivati glavobolju, muku, nervozu, smanjenu budnost i depresiju.

Efedra

Biljka Efedra je biljni izvor leka. Efedrin i preparati koji sadrže bilo efedru ili efedrin koriste se u širom sveta u vidu proizvoda za sniženje telesne težine ili kao energenti. Kada se koriste sami ili u kombinaciji sa drugim stimulansima kao što je kofein, oni mogu da prouzrokuju veoma ozbiljna a ponekad čak i fatalna neželjena dejstva. 

Grejpfrut sok

Grejpfrut ili njegov sok (svež ili iz zamrzivača) odnosno neke supstance u grejpfrutu mogu interferirati  sa metabolizmom nekih lekova koji se uzimaju istovremeno sa njim dovodeći do povećanih nivoa ovih lekova u krvi sa ozbiljnim pa čak i po život opasnim neželjenim reakcijama. To se odnosi uglavnom na lekove koji se koriste u terapiji stanja kao što su angina, anksioznost, kancer, konvulzije, depresija, erektilna disfunkcija, gastrointestinalni refluks, visoki krvni pritisak, visoki nivoi lipidnog holesterola, HIV/AIDS, infekcije, srčane aritmije, odbacivanje organskih transplantata i psihotičnih problema. I najmanja čaša grejpfruta može dovesti do povišenog nivoa leka u krvi i efekti mogu trajati tri dana ili više.
 
Da li posle ovih novijih primera iz prakse o kojima izveštava Svetska zdravstvena organizacija, zaključak može da bude da neželjena dejstva ispoljavaju i lekovi od bilja. A kako je reklama čudo, nije zanemarljiv i broj osoba koji ih upotrebljava, a samim tim i učestalost interakcija i neželjenih dejstava.

Podeli tekst:

Dr Gordana Mihajlović je specijalista interne medicine iz Beograda sa višegodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima.

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 1

  1. Marta Kovacevic 11.01.2022

    Koji caj smem da koristim uporedo sa acenokumarolom


Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde