Lista lekova koja stupa na snagu 29.03.2012.


U nastavku teksta možete da pogledate listu lekova (Liste A, A1, B, C i D) koji stupaju na snagu od 29.03.2012. godine

Lista lekova je sastavni deo Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službeni glasnik RS" br. 1/12,14/12 i 21/12).
 
Listu lekova čine:

Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta - Lista A:

        *          Lista A ( pdf 400 Kb )

Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta, a koji imaju terapijsku paralelu (terapijsku alternativu) lekovima u Listi A - Lista A1:

        *          Lista A1 (pdf 330 Kb)

Lekovi koji se izdaju na nalog - Lista B:

        *           Lista B (pdf 437 Kb)

Lekovi sa posebnim režimom izdavanja - Lista C:

        *          Lista C (pdf 224 Kb)

Lekovi koji nemaju dozvolu u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi, a izuzetno i lekovi za koje je izdata dozvola za lek u Republici Srbiji i koji su istog INN kao lek koji se nalazi na Listi lekova, ali koji nije dostupan na tržištu Republike Srbije u količinama koje su neophodne za ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica, odnosno koji je povučen iz prometa - Lista D:

        * Lista D (pdf 84 Kb)

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde