Zubni implanti

Zubni implant se sastoji iz šrafa koji se ugrađuje u kost, abatmenta koji predstavlja vezu između šrafa i krunice i same krunice, koja je jedini vidljivi deo implanta. Savremeni implanti izrađeni su gotovo isključivo od titanijuma ili njegovih legura. Osnovni preduslov koji materijali za implante treba da ispune jeste da su biokompatibilni tj. da ne deluju štetno i da ne iritiraju tkivo i imunski sistem.

Osnovni cilj ugradnje zubnih implanata je nadoknada izgubljenih zuba, poboljšanje funkcije žvakanja i govora, postizanje što bolje estetike i uspostavljanje sidrišta budućeg fiksnog ili mobilnog protetskog rada.

Nadoknada zuba koji nedostaju zubnim implantima je terapija sa veoma dobrom prognozom i rutinska opracija sa preko 96% uspeha. 

Indikacije za ugradnju implanata:

 • nedostatak jednog zuba
 • nedostatak više zuba
 • bezube vilice - kada je indikovana izrada fiksnog protetskog rada ili je potrebno fiksirati totalne proteze na implantnim nosačima.

Postupak ugradnje

Postupak ugradnje zubnih implanata odvija se u dve faze. Hirurška ugradnja implanata izvodi se uz primenu lokalne anestezije, formiranje mukoperiostalnog režnja, pravljenja ležišta u kosti i postavljanja implanata u ležiste. Po ugradnji šrafova sledi pauza za njihovu uspešnu integraciju u kost i kada smo sigurni da je zarastanje dobro pristupa se protetskoj fazi terapije odnosno izradi same krunice.

Na uspeh implantacije i trajanje zubnog implanta utiče:

 • kvalitet implanata
 • kvalitet kosti
 • tehnika ugradnje
 • saradnja pacijenta tokom i nakon ugradnje

Ugradnja zubnih implanata

Implanti ili dentalni most?

Kao rešenje za delimičnu krezubost ( nedostatak jednog ili više zuba) implanti su jedna opcija, dok je druga izrada dentalnog mosta. Implanti kao rešenje imaju prednost u odnosu na dentalni most u sledećim slučajevima:

 • Kada nema dovoljno prirodnih zuba da bi bili izrađeni nosači mostova koji bi nadoknadili zube koji nedostaju
 • Kada su zubi u vilici zdravi, bez karijesnih lezija i plmbi tako da bi nadoknađivanje zuba koji nedostaju mostom značilo nepotrebno brušenje prirodnih zdravih zuba
 • U slučajevima kada planirani zubni nosači mosta nisu dovoljno stabilni da izdrže opterećenje, npr. kada je prisutna parodontopatija
 • Kada je rastojanje između budućih nosača mosta veliko – četiri ili više zuba.

Kontraindikacije za ugradnju implanata:

 • loše higijenske navike što direktno utiče na trajanje implanata
 • prisustvo parafunkcija (bruksizam - škrgutanje zubima)
 • loš kvalitet koštanog tkiva
 • nedovoljna količina preostale zdrave kosti
 • postojanje oralnih infekcija
 • postojanje nekih sistemskih oboljenja (izražena generalizovana osteoporoza, reumatske bolesti, poremećaji metabolizma sa manifestacijama na koštanom tkivu, pacijenti koji su primali radioterapiju u regiji glave i vrata)

Apsolutni imperativ u održavanju zubnih implanata je besprekorno sprovođenje oralne higijene.  

Deo kome je potrebno posvetiti najviše pažnje je spoj zubnog implanta i abatmenta, jer bilo kakvo zadržavanje kamenca, zubnog plaka i bakterija u delu između abatmenta i zubnog implanta dovodi do upale desni i upale same kosti oko implanta, pri čemu dentalni implant nema mogućnost odbrane kao prirodni zub.

Primarni oblik održavanja oralne higijene je redovno i pravilno pranje zuba uz korišćenje dodatnih sredstava kao što su specijalni zubni konci, interdentalne četkice, sredstva za ispiranje usta i Water pick aparati.

 

za stetoskop.info Anita Simić, Stomatološki fakultet

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde