Moderna medicina

Da li su maske delotvorne protiv gripa H1N1

Lekaru kažu da ih treba koristiti, ali da to nije jedini i potpuno siguran vid zaštite, naročito ako se ne upotrebljavaju pravilno. Sa Instituta Batut upozoravaju da nepravilna upotreba medicinksih...

Pročitajte >>>

Remifentanil i konvencionalna laringoskopija i trahealna intubacija

Intravenske bolus doze remifentanila (0.5, 1 i 1.5µg/kg) izazivaju pad arterijskog krvnog pritiska i srčane frekvence koji ne prelazi 20% u odnosu na bazalne vrednosti. Intravenska bolus doza remifentanila od...

Pročitajte >>>

Kako najlakše istraživati ljudski mozak – o funkcionalnom snimanju mozga

Istraživanja u biomedicini uglavnom prate ustaljenu formu; počinje se opisom strukture ćelija, tkiva, organa, zatim njihovih odnosa sa okolinom, i, napokon, funkcije. Može se zakljuciti da je najveći deo sadašnjeg...

Pročitajte >>>

Teledermatologija

Informaciona tehnologija se od strane lekara sve više prepoznaje kao važan činilac dobre kliničke prakse i zbog toga će u skorijoj budućnosti predstavljati sastavni deo zdravstvene zaštite.

Pročitajte >>>

Intrahospitalne infekcije

Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila nakon 48 sati boravka u bolnici, a nije postojala, niti je bila u fazi inkubacije u momentu prijema radi ispitivanja i/ili...

Pročitajte >>>

Ugradnja infuzionih pumpi u terapiji spasticiteta

Savremeni pristup terapiji spasticiteta, nezavisno od uzroka, podrazumeva ugradnju infuzionih pumpi za intratekalnu primenu leka (aplikacija leka direktno u kičmenu moždinu). Ovakav vid terapije obezbedjuje stalni nivo leka u cerebrospinalnoj...

Pročitajte >>>

Neurogeneza (rođenje nervnih ćelija u odraslom dobu)

Više od jednog veka je proteklo od kada je španski Nobelovac i jedan od pionira neuronauka, Santiago Ramon Cajal, opisao strukturu centralnog nervnog sistema i njegove osnovne jedinice – nervne...

Pročitajte >>>

Operacija kile ( bruha )

Prema najprihvaćenijoj definiciji hernija (kila) predstavlja protruziju organa kroz otvore u zidovima telesnih šupljina u kojima se oni nalaze. Protruzija organa je klinički važan deo definicije jer se bez njega...

Pročitajte >>>