Moderna medicina

Da li su maske delotvorne protiv gripa H1N1

Lekaru kažu da ih treba koristiti, ali da to nije jedini i potpuno siguran vid zaštite, naročito ako se ne upotrebljavaju pravilno. Sa Instituta Batut upozoravaju da nepravilna upotreba medicinksih...

Pročitajte >>>

Remifentanil i konvencionalna laringoskopija i trahealna intubacija

Intravenske bolus doze remifentanila (0.5, 1 i 1.5µg/kg) izazivaju pad arterijskog krvnog pritiska i srčane frekvence koji ne prelazi 20% u odnosu na bazalne vrednosti. Intravenska bolus doza remifentanila od...

Pročitajte >>>

Kako najlakše istraživati ljudski mozak – o funkcionalnom snimanju mozga

Istraživanja u biomedicini uglavnom prate ustaljenu formu; počinje se opisom strukture ćelija, tkiva, organa, zatim njihovih odnosa sa okolinom, i, napokon, funkcije. Može se zakljuciti da je najveći deo sadašnjeg...

Pročitajte >>>

Teledermatologija

Informaciona tehnologija se od strane lekara sve više prepoznaje kao važan činilac dobre kliničke prakse i zbog toga će u skorijoj budućnosti predstavljati sastavni deo zdravstvene zaštite.

Pročitajte >>>

Intrahospitalne infekcije

Intrahospitalna infekcija se definiše kao bolest koja se razvila nakon 48 sati boravka u bolnici, a nije postojala, niti je bila u fazi inkubacije u momentu prijema radi ispitivanja i/ili...

Pročitajte >>>

Ugradnja infuzionih pumpi u terapiji spasticiteta

Savremeni pristup terapiji spasticiteta, nezavisno od uzroka, podrazumeva ugradnju infuzionih pumpi za intratekalnu primenu leka (aplikacija leka direktno u kičmenu moždinu). Ovakav vid terapije obezbedjuje stalni nivo leka u cerebrospinalnoj...

Pročitajte >>>

Neurogeneza (rođenje nervnih ćelija u odraslom dobu)

Više od jednog veka je proteklo od kada je španski Nobelovac i jedan od pionira neuronauka, Santiago Ramon Cajal, opisao strukturu centralnog nervnog sistema i njegove osnovne jedinice – nervne...

Pročitajte >>>
Prema najprihvaćenijoj definiciji hernija (kila) predstavlja protruziju organa kroz otvore u zidovima telesnih šupljina u kojima se oni nalaze. Protruzija organa je klinički važan deo definicije jer se bez njega ne može postaviti dijagnoza hernije. Ipak, ova definicija ne uključuje unutrašnje kile, gde dolazi do formiranja unutrašnjih kilnih kesa, koje se najčešće stvaraju oko duodenuma, cekuma ili sigmoidnog kolona.

Operacija kile ( bruha )

Prema najprihvaćenijoj definiciji hernija (kila) predstavlja protruziju organa kroz otvore u zidovima telesnih šupljina u kojima se oni nalaze. Protruzija organa je klinički važan deo definicije jer se bez njega...

Pročitajte >>>