Vulvarna intraepitelna neoplazija

Uzrok nastanka

Rizični faktori za nastanak VIN su slični kao i za cervikalnu intraepitelnu neoplaziju: rano stupanje u seksualne odnose, promiskuitet, oslabljen imuni sistem, visokorizična HPV (humani papiloma virus) infekcija, druge seksualno transmisive bolesti, pušenje .
 
 
 
 

Klinička slika

Najveći broj bolesnica nema nikakve simptome, jedinom što se može javiti jeste svrab koji može perzisirati godinama. Nekada se može primetiti blago uzdignuće kože vulve.
U odnosu na proširenost promena, VIN se deli na:
-VIN I (laka displazija) - promene zauzimaju donju trećinu epitela vulve
-VIN II (umerena displazija) – promene zauzimaju donje dve trećine epitela vulve
-VIN III (teška displazija i karcinom in situ)- promene zauzimaju više od dve trećne epitela vulve, a kod karcinoma in situ zahvataju čitavu debljinu epitela.
Oko 4% VIN može preći u invazivni kancer vulve.
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, ginekološkog pregleda, kolposkopije, ciljane biopsije sa histološkim ispitivanjem. Promene u epitelu za postavljanje dijagnoze VIN su: hiperhromatičnost jedara, polimorfizam ćelija, prisustvo nenormalnih mitoza, prisustvo diskeratotičnih ćelija, prisustvo svetlog prostora oko jedara mnogih ćelija-koilocytosis, hiperkeratoza, parakeratoza i gubitak sazrevanja epitelnih ćelija.
 
 
 
 

Lečenje

Terapija je različita u zavisnosti od stadijuma. Za displazije se koristi lokalni hormonski tretman, a za karcinom in situ, lokalna ekscizija, sa manjim delom normalne kože ili pak, prosta vulvektomija.

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde