Timom

Ektopično timusno tkivo se može naći široko rasprostranjeno u medijastinumu i vratu, posebno u aortopulmonalnom prozoru i retrofarinealnoj regiji i često se ne može razdvojiti od medijastinalnog masnog tkiva. Neoplazme timusa se nazivaju timomima. Mada su retki u kliničkoj praksi, često su povezani sa neuromuskularnim, imunološkim, endokrinim i hematološkim poremećajima.
 
 
 

 

Klinička slika

Timomi su relativno spororastući maligni tumori i veoma su retki u kliničkoj praksi. Mada nisu vezani za starosnu dob, češće se javljaju u petoj i šestoj deceniji života. Približno 50% pacijenata ima asimptomatsku bolest.
U 40 % slučajeva se javlja miastenija gravis (diplopija, ptoza, disfagija, zamor). Od ostalih tegoba se javlja bol u grudima i simptomi nastali zbog hemoragije ili kompresije medijastinalnog tumora. Kod pacijenata sa simptomima miastenije gravis tumori su u pravilu manjih dimenzija, zbog ranije detekcije. Često su povezani sa neuromuskularnim, imunološkim, endokrinim i hematološkim poremećajima.
 
Primarni tumor timusa dovodi do imunodeficijencije, pa nije redak slučaj da se plućna tuberkuloza i određene nespecifične infiltracije jave kod imunokompromitovanih pacijenata obolelih od timoma.
 
Invazivni i neinvazivni timomi su termini koji se koriste da bi se označilo ponašanje ovih tumora. Oni mogu biti inkapsulirani, vezani za ostale strukture (neinvazivni) ili invazivni. Histološka klasifikacija neoplazmi timusa određena je mestom nastanka, tj. da li je tumor nastao iz epitelijalnih ćelija koreksa (kortikalni timom), ili iz medule (medularni timom) i treći koji ima karakteristike oba (to je mešoviti timom).
 
Medularni i mešoviti timomi se smatraju za benigne, bez rizika za recidiv, dok predominantni kortikalni i kortikalni pokazuju umerenu invazi-nost i nizak ali siguran rizik od kasnijeg relapsa bez obzira od njihove invazivnosti. Dobro diferentovani karcinom timusa je uvek invazivan sa visokim rizikom za relaps i smrti. Timomi dijagnostikovani u ranom stadijumu imaju odličnu prognozu i dugotrajno preživljavanje.
 
 
 
 

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, objektivnog pregleda, rendgenografije, CT-a (kompjuterizovana tomografija), patohistološkog nalaza.
 
 
 
 

Lečenje

Terapija izbora je operativna. Kod tumora sa miastenijom gravis indikovana je timektomija. Adekvatna hirurška resekcija timoma sa miastenijom gravis dovodi do regresije neuroloških, respiratornih simptoma i ostalih lokalnih i sistemskih manifestacija bolesti.
 
 
 
Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde