Da li moramo kod logopeda?

Ako imate pitanje i nedoumice vezane za govor i jezik vašeg deteta, onda DA.

Ako vaše detete ima neke riziko faktore (rizična trudnoća, težak porođaj, prevremeni porođaj, komplikacije na porođaju i nakon rođenja), onda DA.

Ako uočavate da se govor i jezik vašeg deteta razlikuje od druge dece, onda DA.

Ako vaše dete ima teškoće u čitanju i pisanju, onda DA.

Ako drugi ljudi ne razumeju vaše dete, onda DA.

Lekar specijalista pedijatar prati detetov rast i razvoj, ali ne procenjuje razvoj govora i jezika.

Lekar specijalista neurolog procenjuje neurološki status deteta, ali ne radi procenu govora i jezika.

Lekar specijalista psihijatar bavi se mentalnim zdravljem deteta, ali ne radi procenu govora i jezika.

Psiholog vrši procenu postignuća i sposobnosti, ali ne procenjuje govor i jezik.

Pedagog se bavi pedagoškim radom i savetovanjem, ali ne procenjuje govor i jezik.

Defektolog se, zavisno od svog usmerenja, bavi procenom funkcionalnosti i postignuća, ali ne procenjuje govor i jezik.

Mame iz parkića i mame iz Facebook grupe su dobra podrška, ali imaju iskustvo samo sa svojim detetom. Svako dete je individua za sebe. Svako dete ima svoje jake i slabe strane. Svako dete odrasta u svojoj jedinstvenoj i neponovljivoj porodici. Logoped je jedini stručnjak koji se bavi prevencijom, procenom i stimulisanjem govorno-jezičkog razvoja. Za svaku nedoumicu najbolje je obratiti se na pravo mesto.


Podeli tekst:

Diplomirani logoped Smilja Majević bavi se problemima kasnog progovaranja, govornih i jezičkih poremećaja (razvojna disfazija, mucanje, problem artikulacije), kao i patologijom glasa, problemima čitanja, pisanja, računan...

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde