Dr Biljana Šeha: Stereotaksična radiohirurgija, X nož i Gama nož

Dr Biljana Šeha je radiolog sa Odeljenja za stereotaksičnu neuroradiohirurgiju, gama-nož, Kliničkog centra Srbije. Sa njom smo pričali o radiološkim modernim tehnologijama u lečenju onkoloških pacijenata. Ovo su metode kojima se doktorka Šeha svakodnevno služi u lečenju pacijenata i one su dostupne u našoj zemlji.

O sterotaksičoj radiohirurgiji

Stereotaksična radiohirurgija je zračenje koje menja hiruško, operativno lečenje. Pomoću zračenja dolazi do uništavanje tačno odabranih područja tkiva -  tumora, metastastaza pomoću jonizujućeg zračenja, uz maksimlanu preciznost i mininimalno oštećenje zdravog tkiva. Dr Biljana Šeha navodi i da se ovo zračenje sprovodi u jednoj, tri ili pet frakcija, što je velika prednost u odnosu na klasičnu radioterapiju, gde pacijent dolazi na terapije i do 35 puta.

Koncept radiohirurgije osmislio je švedski naučnik i neurohirurg dr Lars Leksel. Prvi uređaj za stereotaksičnu radiohirurgiju predstavljen je 1968. godine i nazvan je „Gama Unit I”.

Prva radiohiruška intervencija sprovedena je u oblasti funkcionalne neurohirurgije 1950. godine. Sedamdesetih godina prošlog veka polje radiohirurgije doživljava procvat uz pomoć imidžing metoda najpre Magnetne rezonance, CT, DSA, koje umnogome olakšavaju posao oko obeležavanja mete. Radijacioni onkolozi su osamdestih godina prošlog veka preuzeli ovaj koncept i preslikali ga za zračnu terapiju na linearnom akceleratoru za promene u celom telu.

dr Lars Laksell
Dr Lars Leksel. Slika preuzeta sa http://www.radiosurgery.in/

Kako dr Šeha navodi, gama nož danas predstavlja zlatni standard u tretiranju metastatskih promena mozga i određenih benignih promena.

Koja je razlika između X noža i Gama noža?

O razlikama između gama i X nožu dr Šeha kaže sledeće:

Gama nož je mašina koja koristi gama zrake poreklom iz radioaktvnog kobalata 60 Co60 i koristi se za lečenja promena u glavi do vratnog drugog pršljena. X nož je linearni akcelerator /Varian Edge/ koristi X zrake za promene u celom telu.