Osteomalacija

Uzrok nastanka


Uzrokovana je različitim etiološkim faktorima, najčešće nedostatkom vitamina D ili poremećenim metabolizmom kalcijuma i fosfora. Isti ovi poremećaji pre završetka rasta kostiju dovode do rahitisa. Javlja se i kod žena u trudnoći, pri uzimanju antikonvulzivnih lekova, u hroničnim oboljenjima bubrega.

Klinička slika


Prisutni su bolovi u kostima i slabost proksimalne muskulature ekstremiteta, sa karakterističnim "gegajućim" hodom. Kosti su osetljive na pritisak. Spontane pseudofrakture (promene nalik prelomu), koje su vidljive na radiološkim snimcima su specifične promene. Predilekciona mesta su lopatica, vrat, nadlaktice i butne kosti, proksimalni delovi dugih kostiju, stidna kost i rebra.

Kada se patološkoanatomske promene završe, one su ireverzibilne i izazivaju deformitete-što može značajno da smanji svakodnevnu dnevnu životnu i radnu sposobnost.

Dijagnoza


Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, radioloških nalaza, denzitometrije (meri se gustina kosti), laboratorijskih nalaza. Denzitometrijski je prisutna smanjena gustina kosti kičmenih pršljenova. U laboratorijskim nalazima dominira hipokalcemija i/ili hipofosfatemija (snižene vrednosti kalcijuma i fosfora). Alkalna fosfataza u plazmi je povišena i tokom odgovarajućeg lečenja počinje da opada posle nekoliko nedelja do normalizacije.

Lečenje


Lečenje svih oblika osteomalacije podrazumeva upotrebu vitamina D uz dodatak kalcijuma. Tokom terapije neophodna je kontrola kalcemije jednom do dva puta mesečno, jer je glavno dejstvo vitamina D uvećavanje interstinalne apsorpcije kalcijuma sa posledičnom hiperkalcemijom kod predoziranja.


Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa osteomalacijom.


 


Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde